Elev på Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Som elev har du mange valgmuligheder for at sammensætte din uddannelse, som du selv ønsker dig den.

Facebook

På Tinnetgaard er to dage aldrig ens, følg med os på gården eller når vi tager på tur.

Værksteder

Vi har et stort ønske om at kunne give dig mange muligheder og udfordringer. Derfor har vi ikke et fast skema, som er ens for vores elever. Vi har en fast og kendt struktur, som giver dig mange valgmuligheder.

Friheden

På Tinnetgaard får alle elever stillet en knallert/scooter til rådighed under opholdet. Tinnetgaard ser knallerten som et pædagogisk værktøj til selvstændighedstræning, og som en nøgle til friheden.