Arbejdstræning

Arbejdstræning på Tinnetgaard

Arbejdstræning er en vigtig del af hverdagen på Tinnetgaard. Alle Tinnetgaards værksteder er opbygget som professionelle værksteder både i indretning og med det værktøj og udstyr, som er til rådighed. På alle værksteder er der faguddannet personale og der arbejdes ud fra mesterlæreprincippet og sidemandsoplæring.

Det at få opbygget en arbejdsidentitet og arbejdsrutiner er vigtige elementer i dannelsen på Tinnetgaard, så i et uddannelsesforløb er der interne praktikker på egne værksteder og eksterne praktikker i det offentlige og private erhvervsliv.

På Tinnetgaard har vi følgende værksteder:

Klik på de enkelte værksteder for at læse mere om dem.