Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse – §103 i Lov om Social Service

Tinnetgaard er godkendt til beskyttet beskæftigelse. Det er et tilbud til personer med begrænset arbejdsevne. Det er personer under pensionsalderen, som er socialt udsatte eller personer med handicap, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Er man i beskyttet beskæftigelse er man som regel tilkendt førtidspension, mange har gennemført en STU inden. Arbejdet kan enten være på almindelige arbejdspladser eller på på beskyttede værksteder.

På Tinnetgaard har vi, med vores 10 værksteder, gode muligheder for at tilpasse hverdagen til den enkeltes evner og interesser. Vores mål er at skabe så meningsfyldt en hverdag som muligt, der gør den enkelte mere selvhjulpen, bedre til at begå sig socialt, udvider sit netværk og får en forbedret livskvalitet.

Beskyttet beskæftigelse på Tinnetgård kan enten foregå som et dagtilbud eller som del af et af vores botilbud.

Læs mere om §103 i lov om social service her