Botyper og -træning

Tinnetgaards Botyper og -træning

Vores botyper og -træning tilpasses den enkelte elev.

Alle starter i fælleshuset på selve Tinnetgaard. Når eleven er klar til en ny boudfordring, sluses han/hun videre i boprogressionen. I hele botræningsforløbet er eleven indskrevet på §66 eller §107. Der kan frit flyttes frem og tilbage for, at blive afklaret om den rette bostøtte efter endt ophold på Tinnetgaard.

I botræningshusene er der solid støtte og undervisning. Især det første skoleår er der behov for undervisning i de praktiske gøremål, og derfor kommer huslæreren hver dag. For hovedparten af eleverne vil der efter to-tre år i botræningshusene stadig mangle det sidste, før de er klar til at stå på egne ben. Det vil være naturligt, at de efter botræningshusene, flytter ind i vores trænings-lejligheder enten i Vonge eller Thyregod.

Fordelen ved denne boprogression ser vi i, at eleverne på egen krop oplever, hvad de magter og trives med.
Vi kan i sikre rammer afdække, hvad eleven magter af det selvstændige liv med job, uddannelse, hjemlige gøremål og et udadvendt fritidsliv.

Personlig træning og afklaring

Der er to former for personlig træning og afklaring for eleverne mens de er på Tinnetgaard.

  • Den der omhandler den personlige hygiejne og almindelige dannelse
  • Den der er direkte træning i, hvad der er vigtigt, når man bor selv og skal føre egen husholdning og bolig.

Der er altid en vej tilbage

I boafklaringstilbuddene er der ligeledes mulighed for at flytte ”baglæns”, hvis det viser sig, at elevens boudfordring er blevet for selvstændig og stor. Det at kunne flytte ”baglæns” giver eleven tryghed til at turde prøve nye selvstændige boformer. Fordi de ved, at hvis det ikke går, kan de flytte tilbage til deres gamle boformer. Eleverne, der er flyttet ”baglæns” i vores botilbud, oplever det ikke som et nederlag, men som en personlig afklaring. Det betyder, at Tinnetgaard sammen med eleven kan pege på den rette boform ved udslusningen væk fra Tinnetgaard. Det bygger på oplevelser og erfaringer og ikke på tolkninger og fornemmelser.

Fleksible bomuligheder

Denne afklaring er et pædagogisk princip og et varemærke for Tinnetgaard.  Vi er af den klare overbevisning, at vores elever skal mærke på egen krop, hvad de magter og føler sig trygge ved. Vores elever er ikke i stand til at tænke sig til den rigtige løsning bomæssigt. De har brug for konkret at mærke, erfare og føle, hvad de magter personligt. Derfor har vi altid vægtet og prioriteret det højt at have denne fleksibilitet i botilbuddet.

Vi ser vores botilbud som helt unikt, da vi i samme tilbud har samlet alle de boformer, som eleverne kan tilbydes rundt om i landet efter endt ophold på Tinnetgaard.

Eleverne bor på følgende bostationer:

  • Fælleshuset på Hammervej 28, på Tinnetgaard, med plads til 8 elever
  • Fodermesterboligen Hammervej 29, med plads til 5 elever
  • Vongegaard – Bygaden 84, 5 km fra Tinnetgaard, med plads til 7 elever
  • Boenhed i selvstændige træningslejligheder med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard til 2 elever
  • Skolestien 4 i Vonge med plads til 6 elever
  • Selvstændige træningslejligheder på 50–70 m2 i Thyregod på adressen Søndergade 7 til 4 elever

Videre efter Tinnetgaard

Når det skønnes, at eleven har tilegnet sig tilstrækkelige færdigheder, begynder en egentlig udslusning. I samarbejde med den anbringende kommune og den unge findes det rette botilbud. Udslusnigen sigter målrettet mod job og bolig. Inden afslutningen på Tinnetgaard forsøges eleven tilknyttet arbejdsmarkedet, og der søges en egnet bolig.

Efter særlig aftale kan Tinnetgaard tilbyde opfølgning hos eleven i en aftalt periode efter endt ophold på Tinnetgaard. Der kan for nogle få elever undertiden være behov for fortsat vejledning fra Tinnetgaards side.

Dette fleksible værelsesprincip giver mulighed for at have en glidende indskrivning over hele året. Dette er en særdeles stor fordel i vores koncept, da hovedparten af vores elever kommer fra efterskoler og specialskoler, hvilket betyder, at årsrytmen på Tinnetgaard er styret af et skoleår og ikke af et kalenderår. Ligeledes oplever vi, at UU–vejlederne og sagsbehandlerne i stigende omfang kontakter os for indskrivning af elever på andre tidspunkter end i juli og august.

Formålet med botræningen på Tinnetgaard er, at den unge bliver afdækket og klar til den størst mulige selvstændighed og optimale boløsning væk fra Tinnetgaard.