Ressourceforløb

Erhvervs- og Jobafklaring

Før et ressourceforløb kan påbegyndes skal den unge igennem et vejlednings- og afklaringsforløb. Her testes den unges kompetencer, uddannelse og interesser for at finde det rigtige individuelle ressourceforløb.

Ressourceforløb

Et ressourceforløb tilbydes til unge med komplekse problemer, hvor ordinære indsatser ikke har været nok. Mange har gennemført en STU, men er ikke kommet i beskæftigelse derefter. Den unges arbejdsevne er så begrænset, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension, hvis ikke der ydes længerevarende støtte for at få dem i job eller uddannelse.

Gennem arbejdstræning, praktik, botræning og kurser, udvikles den unges arbejdsevne, uddannelse, sociale evner og sundhed. Målet er et at udvikle den unge, så de så vidt muligt kan komme ud på arbejdsmarkedet – om det så er gennem et ordinært job, flexjob, en erhvervsrettet grunduddannelse (EGU) eller evt. førtidspension.

Tinnetgaard udbyder følgende i forbindelse med ressourceforløb:

  • Vejlednings- og afklaringsforløb (§ 32 stk1, nr. 1).
  • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb (§ 32 stk1, nr. 2). Denne bruges til STU.
  • Ordinær uddannelsesforløb (§ 32 stk1, nr. 2).
  • Virksomhedspraktik (§ 42).

LAB-erhvervsforløb

Lovgivningen bag afklaringsforløb og ressourceforløb er lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Se hele LAB lovgivningen her