Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

På Tinnetgaard vægtes samarbejdet højt. Tinnetgaard ser gerne, at der er et gensidigt og godt samarbejde med den unges familie og netværk.

Det er altid den unge (fra det 18. år), i henhold til Forvaltningsloven, som beslutter i hvor stort et omfang forældrene skal inddrages.
Tinnetgaards profil er åbenhed og en direkte kontakt.

Tinnetgaard er altid åben for at familien kommer på besøg af kort eller lang varighed. Ofte er forældre og søskende på besøg med en eller flere overnatninger. Her er det muligt at låne et gæsteværelse, slå et telt op, eller tage campingvognen med.

Når den unge har fødselsdag ser vi gerne, at familien eller nære venner deltager i elevens fødselsdagsarrangement på Tinnetgaard.

Når man er flyttet ind på Tinnetgaard, er det vigtigt at lære at invitere venner og familie på besøg. Det er vigtigt at mærke at det voksne liv starter og, at man er flyttet hjemmefra. Det betyder, at familien skal lære, at tiden er kommet, hvor de skal på besøg hos deres dreng eller datter.

Hvis ønsket opstår i forhold til at komme på besøg aftales det med den pågældende unge og det kræver ikke den store planlægning. Det kræver blot, at man har lyst til at komme på besøg eller have en miniferie på Tinnetgaard sammen med ens barn.
Vi har rigtig mange gode erfaringer med, at søskende kommer på besøg og flytter ind nogle dage, hvor de følger den unges arbejds/skoleplan og pligter.

På gensyn på Tinnetgaard.