Hvordan bliver jeg elev

IMG_9398

Hvordan bliver jeg elev på Tinnetgaard Bo- & Erhvervsskole?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en rundvisning og et besøg. Det er din mulighed for at se, om Tinnetgaard er det rigtige sted for dig i forhold til din uddannelse og det at bo.

Du kan komme sammen med hvem, du har lyst til. Det kan være dine forældre, din kurator, din efterskole, din UU-vejleder, din sagsbehandler o.s.v. 

For at blive optaget som elev skal du i en uges praktik. Før en praktik bliver aftalt med Tinnetgaard, skal vi have talt med din kommune, da det er nødvendigt, at din kommune vil bakke dig op i et forløb på Tinnetgaard. En praktikuge på Tinnetgaard er gratis.

Når praktikken er slut, har du en samtale med forstanderen, hvor vi snakker om ugens forløb. Ideen med praktikken er at finde ud af, om Tinnetgaard er det rigtige for dig.

Elever optages hele året, og der er glidende ind- og udskrivning. Men de fleste elever starter i juli eller august måned.

Tinnetgaard har ingen anbragte unge, alle unge har via rundvisning og praktik selv positivt valgt Tinnetgaard til.
Har du mod på at se og opleve Tinnetgaard Bo- & og Erhvervsskole, så ring på tlf.: 76 70 91 91 og få en aftale om en uforpligtende rundvisning.