Årsplan Tinnetgaard

Årsplan for elever skoleåret 2019–2020 på Tinnetgaard

Sommerferied. 29. juni – 11. august 2019
Efterårsferie (uge 42)d. 12. oktober – d. 20. oktober 2019
Juleferied. 19. december 2019 – d. 5. januar 2020
Vinterferie (uge 7) d. 08. februar – d. 16. februar 2020
Påskeferie d. 4. april – d. 13. april 2020
Fridag d. 20. april 2020
Fridag d. 18. maj 2020
St. Bededag + dagen førd. 7. maj – d. 10. maj 2020
Kr. Himmelfartsdag + dagen efterd. 21. maj – d. 24. juni 2020
Pinseferied. 30. maj – d. 1. juni 2020
Grundlovsdag + dagen før d. 4. juni – d. 7. juni 2020
Sommerferie (uge 26-32)27. juni- 2020 – (*)

(*) Fastsættes senere.
De nævnte dage er inklusive.
Hertil kommer de lørdag og søndage der ikke er omfattet af ovenstående.

Tinnetgaard har ingen lukkedage, der er åben alle årets 365 dage. Hvis vagten ikke er på Tinnetgaard, kan vagten træffes på vagttelefonen, som er 2752 2930.

For de elever som bor på Tinnetgaard, er der mulighed for lang eller kort påskeferie samt lang eller kort sommerferie, som aftales med Lone Kaiser. Alle holder efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 7 og sommerferie i ugerne 29, 30 enten på Tinnetgaard hvor ferieprogrammet følges eller væk fra Tinnetgaard.

For de elever som er dagelever på Tinnetgaard, er der vinterferie i uge 7, sommerferie i ugerne 27 til 32 og efterårsferie i uge 42 samt juleferie.

Individuelle ønsker og behov i forhold til ferie og fridage aftales med Lone Kaiser. Lone kan kontaktes på sin mobil 25 77 21 32 eller på denne mailadresse: lone@tinnetgaard.dk