Årsplan / Ferieplan

Ferie og fridage for eleverne på Tinnetgaard for skoleåret 2022 – 2023:                    

Sommerferie                                           lørdag d.25. juni – 07. august 2022

Fridag                                                    mandag d. 26. september 2022

Efterårsferie (uge 42)                              lørdag d. 15. oktober – søndag d. 23. oktober 2022

Fridag                                                    mandag d. 05.december 2022

Juleferie                                                 torsdag d. 22. december 2022 – mandag d. 2. januar 2023  

Vinterferie (uge 7)                                   lørdag d. 12. februar – mandag d.20. februar 2022

Fridag                                                     mandag d. 20. marts 2023

Påskeferie                                               lørdag d. 01. april – mandag d. 10. april 2023

St. Bededag + dagen før                          torsdag d. 05. maj – søndag d. 07. maj 2023 

Kr. Himmelfart + dagen efter                 torsdag d.18. maj – søndag d. 21. maj 2023

Fridag                                                    fredag d. 26. maj 2023

Pinseferie                                                lørdag d. 27. maj – mandag d. 29. maj 2023

Grundlovsdag                                          mandag d. 05. juni 2023

Lang sommerferie                                   lørdag d. 24. juni- søndag d. 06. august 2023

Kort sommerferie                                   lørdag d. 13. juli – søndag d. 30. juli 2023 

De nævnte dage er inklusive. Hertil kommer de lørdag og søndage der ikke er omfattet af ovenstående.

Tinnetgaard har ingen lukkedage, der er åben alle årets 365 dage. Hvis vagten ikke er på Tinnetgaard, kan eleverne træffe vagten på vagttelefonen: 27 52 29 30.

For de elever som bor på Tinnetgaard, er der mulighed for lang eller kort påskeferie samt lang eller kort sommerferie, dette aftales med Ledende botræner og socialrådgiveren. Alle holder efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 7 og sommerferie i ugerne 29 og 30. Tinnetgaard tilbyder ferieprogram for de elever som er på TG i uge 29 og 30, det er frivilligt at deltage. 

For eleverne der bor på TG, kan der afholdes kort efterårs – og vinterferie på TG fra torsdag til fredag, de øvrige dage følges dagens program. Ønsker eleven lang ferie, sker det væk fra TG.

For de elever, der er dagelever på Tinnetgaard, er der lang vinterferie i uge 7, sommerferie i ugerne 26 til og med 31 og efterårsferie i uge 42 samt jule- og lang påskeferie.

Individuelle ønsker og behov i forhold til ferie og fridage aftales med Ledende botræner og socialrådgiveren.

Elever der ikke er på STU – skal aftale ferie med socialrådgiveren, da anden lovgivning er gældende.