Årsplan / Ferieplan

Ferie og fridage for eleverne på Tinnetgaard for skoleåret 2023 – 2024:

Sommerferiefredag d. 23. juni – 7. august 2023
Fridagmandag d. 9. oktober 2023
Efterårsferie (uge 42)lørdag d. 14. oktober – søndag d. 22. oktober 2023
Fridagmandag d. 23. oktober 2023
Juleferietorsdag d. 21. december 2023 – tirsdag d. 2. januar 2024
Fridagmandag d. 22. januar 2024
Vinterferie (uge 7)lørdag d. 10. februar – søndag d. 18. februar 2024
Påskeferielørdag d. 21. marts – mandag d. 1. april 2024
Kr. Himmelfartsferietorsdag d.9. maj – søndag d. 12. maj 2024
Pinseferielørdag d. 18. maj – mandag d. 20. maj 2024
Grundlovsdagmandag d. 05. juni 2023
Sommerferielørdag d. 29. juni – 12. august 2024

De nævnte dage er inklusive. Hertil kommer de lørdag og søndage der ikke er omfattet af ovenstående.

Tinnetgaard har ingen lukkedage, der er åben alle årets 365 dage. Hvis vagten ikke er på Tinnetgaard, kan eleverne træffe vagten på vagttelefonen: 27 52 29 30.

For de elever som bor på Tinnetgaard, er der mulighed for lang eller kort påskeferie samt lang eller kort sommerferie, dette aftales med Ledende botræner og socialrådgiveren. Alle holder efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 7 og sommerferie i ugerne 29 og 30. Tinnetgaard tilbyder ferieprogram for de elever som er på TG i uge 29 og 30, det er frivilligt at deltage. 

For eleverne der bor på TG, kan der afholdes kort efterårs – og vinterferie på TG fra torsdag til fredag, de øvrige dage følges dagens program. Ønsker eleven lang ferie, sker det væk fra TG.

For de elever, der er dagelever på Tinnetgaard, er der lang vinterferie i uge 7, sommerferie i ugerne 26 til og med 31 og efterårsferie i uge 42 samt jule- og lang påskeferie.

Individuelle ønsker og behov i forhold til ferie og fridage aftales med Ledende botræner og socialrådgiveren.

Elever der ikke er på STU – skal aftale ferie med socialrådgiveren, da anden lovgivning er gældende.