Årsplan Tinnetgaard

Ferie og fridage for eleverne på Tinnetgaard for skoleåret 2021 – 2022:                    

Sommerferie                                            lørdag d.26. juni – 08. august 2021

Fridag                                                       mandag d. 20. september 2021

Efterårsferie (uge 42)                               lørdag d. 16. oktober – søndag d. 24. oktober 2021

Juleferie                                                   fredag d. 17. december 2021 – søndag d. 3. januar 2022 

Vinterferie (uge 7)                                    lørdag d. 12. februar – mandag d.20. februar 2022

Fridag                                                       mandag d. 21. marts 2022

Påskeferie                                                lørdag d. 09. april – mandag d. 18. april 2022

St. Bededag + dagen før                           torsdag d. 12. maj – søndag d. 15. maj 2022

Kr. Himmelfart + dagen efter                   torsdag d.26. maj – søndag d. 29. maj 2022

Pinseferie + Grundlovsdag                       lørdag d. 04. juni – mandag d. 06. juni 2022

Lang sommerferie                                    lørdag d. 25. juni- søndag d. 07. august 2022

Kort sommerferie                                    lørdag d. 16. juli – søndag d. 31. juli 2022

De nævnte dage er inklusive. Hertil kommer de lørdag og søndage der ikke er omfattet af ovenstående.

Tinnetgaard har ingen lukkedage, der er åben alle årets 365 dage. Hvis vagten ikke er på Tinnetgaard, skal eleverne kunne træffe vagten på vagttelefonen: 2752 2930.

For de elever som bor på Tinnetgaard, er der mulighed for lang eller kort påskeferie samt lang eller kort sommerferie, dette aftales med Lene. Alle holder efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 7 og sommerferie i ugerne 29 og 30. Tinnetgaard tilbyder ferieprogram for de elever som er på TG i uge 29 og 30, det er frivilligt at deltage.

For eleverne der bor på TG kan der afholdes kort efterårs – og vinterferie på TG fra torsdag til fredag, de øvrige dage følges dagens program. Ønsker eleven lang ferie sker det væk fra TG.

For de elever som er dagelever på Tinnetgaard, er der lang vinterferie i uge 7, sommerferie i ugerne 26 til og med 31 og efterårsferie i uge 42 samt jule- og påskeferie.

Individuelle ønsker og behov i forhold til ferie og fridage aftales med Lene.

Elever der ikke er på STU – skal aftale ferie med Charlotte og Lene, da anden lovgivning er gældende.