Demokrati og dannelse

Demokrati og dannelse

Brugerråd / elevmøder / husmøder:

Fællesmøder afholdes for at træne eleverne i at drøfte og forholde sig til emner, der er vigtige for dem i hverdagen og for at øve dem i de vilkår, der er for at deltage i et demokrati. Der holdes fællesmøde i hver måned. På fællesmødet deltager alle elever på Tinnetgaard og 2 medarbejdere.

Før fællesmødet er der opsat dagsorden med faste punkter og mulighed for at alle, der ønsker det, kan tilføje punkter eller emner, der ønskes til debat.

Målet er at lære vores elever, at de kan komme med forslag og få indflydelse på deres hverdag. Lære dem, at hvis de forholder sig til konkrete problemstillinger og er konstruktive, så får de indflydelse.
Mødet varer cirka 1–1½ time.

Denne mødekultur har bl.a. betydet, at flere af vores elever har fået mod til, at være aktive i Unge for Ligeværds bestyrelsesarbejde i Vejle.

Husmøder afholdes en gang om ugen på alle bostationerne med den husansvarlige botræner.

Evaluering, udvikling og opfølgning:

Vi finder det vigtigt, at der internt sker en løbende evaluering og opfølgning, så eleven får mest muligt ud af sit ophold på Tinnetgaard.
Med eleverne afholdes der løbende personlige opfølgningssamtaler med huslærerne, socialrådgivere og job- og praktikoordinatoren. Herudover har ledelsen samtaler med den enkelte elev cirka 3 gange om året.

I det daglige udviklings- og evalueringsarbejde er der udarbejdet skemaer og faste standarder for at sikre kvalitet og styring. Det er for os en målbar og systematisk måde at synliggøre både fremskridt og punkter, hvor der fortsat skal gøres en ekstra indsats. Det er med til at tydeliggøre elevens selvforståelse og styrker selvindsigten. For eleven giver det stor tilfredshed og ro.

Vi gør meget ud af, at evalueringen ikke sætter vores elever under pres. Evaluering bruges derimod som motivation og succesfaktor, så den enkelte elev får gå-på-mod og lyst til at yde sit bedste. Vi tror på, at eleverne vokser på det personlige plan, når der fra omgivelserne er forventninger, krav og anerkendelse. Samtidig med, at der målrettet arbejdes på at styrke den personlige udvikling og livskvalitet.