Elevgruppen på Tinnetgaard

Elevgruppen på Tinnetgaard kommer fra hele landet. Rigtig mange har gået på efterskole for unge med særlige behov, som har svært ved det boglige.

Du kan starte som elev på Tinnetgaard, når du er 17 år.

Elever på Tinnetgaard kan ved deres start på Tinnetgaard ikke magte at bo selv og ej heller honorere kravene til arbejdsmarkedets og uddannelsestilbuddenes almindelige krav.

De kommer derfor på Tinnetgaard for at vokse, få mod på livet og blive afklaret med egne muligheder og talenter. Målet er for den unge at finde den rette vej i forhold til uddannelse, bolig, fritid og arbejde og en afklaring af den støtte, der måtte være behov for efter et endt ophold på Tinnetgaard.

Et forløb på Tinnetgaard vil normalt vare 3 til 5 år.

Målgruppen på Tinnetgaard er kendt under den gamle betegnelse ”sent udviklede unge”.
Du kan under “Til Kommunerne” læse mere om målgruppebeskrivelse, og målgruppe.