Fritiden på Tinnetgaard

I fritidstræningen vægter vi at hjælpe den unge til at få interesser og gå-på-mod i forhold til det at deltage aktivt i foreningslivet.

Lokalområdet er rigt på forskellige fritidstilbud, og der er mange foreninger, som den unge har mulighed for at benytte. Vi arbejder på, at alle unge skal deltage i et fritidstilbud. Hvorved de kommer ud og møder andre mennesker, end dem, de kender fra netværket omkring Tinnetgaard. Ved en målrettet indsats lykkes det for en del af vores unge, men det kræver lang tids træning at lære, da mange af vores unge er bange og utrygge i forhold til nye sammenhænge. Vi har derfor prioriteret, at det er muligt for personalet, i opstarten af en fritidsaktivitet, at tage sammen med den unge til aktiviteten.

Vi kombinerer gerne fritidstilbud væk fra Tinnetgaard med inddragelse og undervisning her på stedet. Et eksempel kan være jagt. En del af vores elever deltager i undervisning til erhvervelse af jagttegn i den lokale jagtklub. I undervisningen i dagligdagen tilbydes supplerende jagtteori. I nogle weekender er der mulighed for, at eleverne kan deltage i jagt og naturoplevelser. I sådanne sammenhænge oplever vi, at de unge, som ikke er interesserede i at få jagttegn, har interesse i at deltage som driver/klapper. Disse elever har ofte lyst til at deltage i undervisningen om vildt og naturkendskab, og sætter derfor pris på oplevelser og samvær i naturen.

Selvstændige aktiviteter

På Tinnetgaard oprettes der efter behov interne klubber, som er elevstyrede. En medarbejder fra Tinnetgaard er med som støtte i oprettelsen, planlægningsfasen og som kontaktperson. Eleverne får mange selvstændige aktiviteter op at stå. Det styrker selvstændigheden, giver fritidslivet indhold, lyst og initiativ til at udfordre og prøve nye aktiviteter. Disse aktiviteter foregår især om vinteren og foråret. Disse to perioder passer godt med livet på landet og et landbrug. Eksempler på elevklubber kan være: Bowling, fiskeri, madklub, dart, hundeklub og mange flere.

I fritiden er det også vigtigt at lære at slappe af og nyde tiden med sig selv. At magte at få indhold i sin fritid i hjemmet. Indhold, der giver fylde, og som højner livskvaliteten. For at få struktur på fritiden i både hverdag, weekend og ferie, er det ofte nødvendigt med individuel planlægning sammen med den unge.