Hvad koster det?

Den kommune, som du kommer fra, betaler udgiften for uddannelsen og bodelen.

Gældende takst fremgår af Tilbudsportalen.

Du modtager som forsørgelsesgrundlag kontanthjælp, revalideringsydelse eller pension.

For kost og logi betaler du selv 1275,- kr. til husleje og 1500,- kr. til kost om måneden.