Min scooter – min frihed

På Tinnetgaard tilbydes alle elever at få stillet en knallert/scooter til rådighed under opholdet.

Scooteren på Tinnetgaard giver ekstra muligheder for oplevelser og den er med til at holde de unge aktive.

Når de unge oplever at have et transportmiddel, som de magter og som kan bringe dem hurtigt frem, lærer de at være ansvarlige for at komme op på arbejde/i skole/til fritidstilbud til tiden. Det vil forøge deres muligheder for at få job og blive fastholdt i beskæftigelse væsentligt. Samtidig vil det øge muligheden for et aktivt fritidsliv og begrænse risikoen for social isolation.

Scooteren er kommet for at blive på Tinnetgaard, da det giver livskvalitet, gå-på-mod, ligeværdighed, ansvar for eget liv og stor frihed. Scooteren er en god og ligeværdig erstatning for bilen, som mange af vores unge aldrig får på grund af økonomi og/eller manglende evner til at erhverve kørekort.

Gennem dialog mellem medarbejderne og de unge har vi erfaret en lang række sidegevinster ved brug af scootere. På Tinnetgaard er undervisning i brugen af scooter blevet en integreret del af hverdagen for alle elever. Dette har givet os helt andre muligheder for at kunne se og opdage fællestræk omkring elevernes personlige og faglige udvikling ved brugen af scooteren.

Scooteren som pædagogisk værktøj til opnåelse af selvstændighed!

Tinnetgaard ser scooteren som et pædagogisk værktøj til selvstændighedstræning, og som en nøgle til friheden. Mange af vores unge vil aldrig få egen bil og er derfor afhængig af andre eller offentlige transportmidler. Scooteren er i den grad med til at højne den enkelte unges selvstændighed, livskvalitet og ansvarlighed.

Det at alle elever får stillet en scooter til rådighed, har givet os helt nye muligheder for at opdage fællestræk omkring elevernes personlige og faglige udvikling ved brugen af scooteren. Normalt vil det kun være de unge, med særlig interesse for scootere, der får en sådan. Ved et bevidst valg af scooterensom et pædagogisk værktøj, har vi erfaring for følgende udvikling:

  • Udvikling af selvstændighed
  • Mulighed for arbejde og praktik langt fra Tinnetgaard
  • Mulighed for at blive selvhjulpen og selvbestemmende
  • Ansvarlighed overfor andre og sig selv
  • Identitetsfølelse
  • Ligeværdighedsfølelse
  • Oplevelse af at kunne ”magte verden”
  • Bevægelsesfrihed langt ud over cykelafstand
  • Uddannelses- og jobmuligheder. Fx. cykel- og scootermekaniker – en godkendt uddannelse
  • Følelsen af uafhængighed af andre og deres transportmidler

Scooter-pædagogik

På Tinnetgaad har vi derfor haft mulighed for systematisk at udvikle en scooter-pædagogik.

Selv om scooter-pædagogik ved første hørelyd måske kan lyde useriøst og tosset, så har vi en forventning og overbevisning om, at det, vi har oplevet og erfaret, vil kunne komme mange andre sent udviklede unge til gavn.

Vi ser scooteren som et pædagogisk værktøj/middel, hvor der kan udvikles nye metoder, der styrker de unges personlige og faglige udvikling.

Scooteren er nøglen til frihed og det ikke at være afhængig – ”scooterpædagogikken” gør eleverne stærke, seje og selvstændige.

Vores erfaringer indtil nu har vist, at f.eks. det at skulle stå tidligt op en mørk vintermorgen for at skulle køre 10 km. til et praktiksted, kun har kunnet lade sig gøre, fordi de unge har en scooter og på den måde kan komme hurtigt fremad i mørket. Det at turde bevæge sig ud i mørket giver de unge selvtillid og mod. Også at de unge ikke er afhængige af andre, der skal køre for dem. På hjemturen kan de unge ligeledes gøre ophold, hvis de finder noget interessant. De unge kan lide at køre på scooter og kommer derfor afsted om morgenen.

Når de vænnes til selv at være ansvarlige for at komme på arbejde/i skole om morgenen og når de har et transportmiddel, som de kan magte og som bringer dem hurtigt frem, vil deres muligheder for at få et job og blive fastholdt i beskæftigelse forøges væsentligt.

Scooteren er et led i den daglige selvstændighedstræning og -udvikling.

De unges bevægelsesfrihed bliver væsentligt forøget, når de kan tage scooteren til kurser fx. AMU og FOF og på denne måde blive vænnet til livslang læring, og de kan tage scooteren til idræt, fornøjelser, besøg, ud i det blå osv. Scooteren er adgangskort til oplevelser. Scooteren er med til at holde de unge aktive, og vi undgår for meget TV-kiggeri.

For mange sent udviklede kan motorik være et problem. En scooter er god for de unges balance og motorik, da mange handlinger skal ske samtidig og koordineres.

Ved at kunne håndtere og magte et køretøj, der ikke er helt ukompliceret og kan køre forholdsvis hurtigt, opnår de unge en fornemmelse af kunne komme frem, magte og overskue verden.

I forhold til andre unge, familie og venner giver scooteren de unge frihed, selvtillid, stolthed og en positiv identitetsfølelse.