Når eleven skal videre fra Tinnetgaard, er der afklaring omkring følgende:

  • At der er en plan for elevens fremtid både i forhold til arbejde, bolig, fritid og støttebehov.
  • At eleven bliver så selvhjulpen som muligt via den scooter, som Tinnetgaard har stillet til rådighed.
  • At eleven om muligt har erhvervet sig et traktor- og/eller bilkørekort.
  • At der efter endt uddannelse på Tinnetgaard er blevet etableret et ordinært job eller et job på særlige vilkår.
  • At eleven ved, hvor han/hun skal flytte hen og bo, og hvilken støtte, der er behov for.

Vil du følge årets gang på Tinnetgaard, og have besked når der sker nyt. Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, eller følg os på facebook.