Job og praktik

Under uddannelsen på Tinnetgaard fylder arbejdsdelen, erhvervstræning og praktikkerne meget. Både internt på vores egne værksteder, og eksternt hos det offentlige og private erhvervsliv. Det at få opbygget en arbejdsidentitet er en af kerneydelserne hos Tinnetgaard. Derfor er alle værkstederne på Tinnetgaard opbygget som rigtige arbejdspladser med produktion, travlhed og mange projekter og gøremål.

Praktikkerne væk fra Tinnetgaard og i Tinnetgaard-regi er med til at afklare hvilken løsning, der er den rette for eleven ved endt uddannelse på Tinnetgaard.

Hvis man ikke kan arbejde på normale vilkår, informeres eleven i samarbejde med hjemkommunens personale om følgende støttevilkår:

Flexjob er et løntilskud på fx. 1/3 eller 2/3 af den overenskomstmæssige løn. Du skal godkendes af kommunen til at erhverve denne flexsydelse.

Skånejob er en ordning for personer, som får pension.

Mentorordning er en tilskudsordning til indkøring af en ny medarbejder.

Beskyttet beskæftigelse er for folk, som har fået en pension, og som ikke magter et skånejob.

Praktik

I forhold til praktikker, har vi mulighed for at tilbyde både ekstern og intern. Vi samarbejder med flere eksterne firmaer, hvor vores elever er i praktik. Internt vil praktikkerne foregå i vores værksteder. Vi favner bredt, da vi har mulighed for at styrke den enkelte, idet eleven har mulighed for at starte med praktik internt, og derved styrke selvværd og selvtillid, og med tiden blive klar til at komme i praktik eksternt. Derigennem vil der også ske en afklaring i forhold til det videre forsørgelsesgrundlag for den enkelte.

Da Tinnetgaard råder over så store og forskelligartede rammer, vil der være mulighed undervisning både praktisk og teoretisk. Så vi vil kunne tilgodese den enkelte.

På Tinnetgaard, samt i vores byhus i Vonge, er der indrettet undervisningslokaler. Her tilbydes der forskellige former for undervisning, lige fra dansk og matematik, tema-uger, der relaterer til det voksne liv, botræning, herunder husholdning, læren om økonomi, samfundet og ”det at være voksen”.

I det Tinnetgaard er et helhedsorienteret tilbud, har vi mulighed for at lægge undervisningen således, at det relaterer til dagligdagen, og derved hurtigere skabe en forståelse og sammenhæng. Vi har mulighed for at tilgodese de borgere, der ikke indlærer via bøger og ”skoleundervisning”, men indlærer via praktisk arbejde, idet vi følger hinanden gennem hele dagen.