Kurser

Der er under opholdet på Tinnetgaard mulighed for kompetencegivende kurser og interne kurser. Der vil i løbet af et forløb blive udbudt mange forskellige kurser. Hver gang vil der blive udstedt et bevis.

Der er obligatorisk førstehjælps- og brandkursus.

I det omfang, at eleverne kan honorere kravene til kompetencegivende kurser væk fra Tinnetgaard, vil der blive støttet op omkring dette.

Se liste for kursusudbud