STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Hvad er STU?

STU er en forkortelse for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. STU uddannelsen varer 3 år.  Vores elever kommer fra hele landet og er i  aldersgruppen 17-30 år.

Uddannelsen er baseret på praktisk værkstedserfaring, undervisning, kurser og praktik både internt og i eksterne virksomheder.

Særligt tilrettelagt uddannelse på Tinnetgaard

Vores mål er, at den unge, opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til så selvstændig og aktiv en deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan f.eks. være bogligt svage, unge med indlæringsvanskeligheder, følelsesmæssigt ramte, sent udviklede, unge med lettere ADHD, autisme,  aspergers og tourette. Læs mere om vores målgruppe her.

Tinnetgaard har brede rammer og mange muligheder, og kan derfor tilbyde en individuelt tilrettelagt undervisningsplan, efter den enkelte elevs ønsker og behov. Botræning er også en vigtig del af STU på Tinnetgaard, vi har flere forskellige botilbud, så forløbet kan tilpasses den enkelte elev. Læs mere om vores botyper og bosteder her.

Vi har  10 interne værksteder, som er udgangspunktet for vores uddannelser. Nogle vælger at bruge det meste af deres STU forløb i et bestemt værksted, mens andre veksler mellem flere forskellige værksteder. Eleverne er selv med til at planlægge deres skemaer 2 måneder frem.

På Tinnetgaard har vi følgende værksteder:

Udover vores egne værksteder samarbejder vi  med flere eksterne firmaer hvor de unge kan komme i virksomhedspraktik – Læs mere om STU job og praktik her.

Vil du høre mere om Tinnetgaard og vores tilbud, så ring eller skriv til os på:

info@tinnetgaard.dk 

Tlf.: 76 70 91 91


Lovgivningen omkring særlig tilrettelagt uddannelse

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov jf. Lov nr. 564 af juni 2007

Ud fra de krav, der stilles jf. Lov nr. 564 om den 3 årige ungdomsuddannelse, udbyder Tinnetgaard uddannelsen.

Formålet med STU uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse, f.eks. fleksjob eller beskyttet beskæftigelse.

Tinnetgaard har følgende STU-tilbud:

  • Afklaringsforløb med 12 ugers afklaring
  • Afklaringsforløb efterfulgt af et samlet treårigt STU-forløb
  • Uddannelsesforløb uden afklaringsforløb men som et samlet 3-årig forløb
  • Fortsættelse af STU-forløb, som er startet op hos anden udbyder

Uddannelsen er opdelt i forskellige faser. Da Tinnetgaard har så brede rammer og muligheder, er der mulighed for at tilbyde en individuelt tilrettelagt undervisningsplan, der tilgodeser den enkelte. Der tages udgangspunkt i mere end 10 værksteder, som er tilknyttet Tinnetgaard.

Klik her for at se vores Hjælperedskaber til udarbejdelse af uddannelsesplan

Klik her for at se et eksempel på udarbejdelse og skriftlighed på et STU – forløb på Tinnetgaard indenfor landbrug

Klik her for at se et eksempel på udarbejdelse og skriftlighed på et STU – forløb på Tinnetgaard indenfor bred almen dannelse

Læs hele den uddybende lovgivning omkring Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) her