Tinnetgaards værksteder

Tinnetgaard er en værkstedsskole med mere end ti professionelle værksteder med faguddannet personale. Der undervises i brugen af værktøj, maskiner og udstyr, som hører en virksomhed til.

Arbejdsidentitet, arbejdsafklaring og opøvelse af kompetencer inden for de forskellige fagområder vægtes højt. Derfor er alle værksteder at betragte som arbejdspladser, hvor der produceres, fremstilles og repareres. Der undervises ud fra mesterlæreprincippet og sidemandsoplæring.

Som elev har du mange valgmuligheder for at sammensætte din uddannelse, som du selv ønsker dig den.

Vi har et stort ønske om at kunne give dig mange muligheder og udfordringer. Derfor har vi ikke et fast skema, som er ens for vores elever. Vi har en fast og kendt struktur, som giver dig mange valgmuligheder.

Nogle elever vælger at have meget undervisningstid på et bestemt værksted, andre elever ønsker at have deres undervisning fordelt på 2 til 3 værksteder og andre elever ønsker at være rundt på mange forskellige værksteder, så der arbejdes meget individuelt.

Under dit skoleophold på Tinnetgaard har du hele tiden selv stor indflydelse på, hvordan dit arbejds- og undervisningsskema ser ud.
Hver 2. måned laves der nye skemaer og her bliver du altid hørt og sammen med dig laves dit skema for den næse periode på 2 måneder.

På Tinnetgaard har vi følgende værksteder: