IMG_8967

Tinnetgaards Bygge-, anlæg- og entreprenørværksted

Vi har vores eget bygge-, anlæg- og entreprenørværksted. Her laver næsten alt indenfor byggeri, vedligeholdelse, reparationer og småproduktion til os selv. I dette værksted er ansat faglært personale, og deres baggrund er tømrer, murer, elektriker, smed og VVS-montør. På værkstedet har vi ikke en egentlig produktion. Alt undervisningen tager udgangspunkt i et bygge- eller vedligeholdelsesprojekt, som er på Tinnetgaard.

Undervisningen er udpræget praktisk orienteret og metoden er mesterlæreprincippet med sidemandsoplæring. Den teoretiske undervisning vil primært ske mundtligt og med udgangspunkt i den praktiske hverdag.

Undervisningen følger årets gang og veksler mellem store og små opgaver og projekter. Vi har altid idéer og opgaver nok.

 • Tømrerarbejde og spjældarbejde
 • Murerarbejde
 • Elektrikerarbejde
 • VVS-, blikkenslager- og smedearbejde
 • Malerarbejde
 • Entreprenør- og anlægningsarbejde

På håndværksområdet lærer eleven bl.a. følgende:

 • Indblik i og kendskab til byggeri
 • Værktøjslære
 • Træning i kørsel med maskiner
 • Materialekendskab
 • Der laves og udvikles nye produkter
 • Nybyggeri og istandsættelse
 • Svejsekursus
 • Betjening af professionelle maskiner
 • Teoriundervisning kan, hvis det skønnes nødvendigt, foregå i vores skoleværksted på Vongegaard.

Tinnetgaard har mange gode samarbejdspartnere, hvor vores elever er i praktik hos forskellige håndværksfirmaer. Her kan eleven afprøve, om håndværksfaget er noget for dem. Der er mulighed for at få en medhjælperuddannelse som håndværker og/eller entreprenør.

Gennem alle vores forskellige uddannelses og beskæftigelsesmuligheder: STU, Ressourceforløb og Beskyttet beskæftigelse er det muligt at arbejde i de værksteder der har ens interesse.