Gartnerværksted

Tinnetgaards Gartnerværksted

Vi har vores eget frilands gartneri eller Gartnerværksted. Som bl.a. består af en planteskole, kålhave, spiselig have, skærehave med egenproducerede bæredygtige blomster, spiselige planter og stauder samt 3 store spiselige rundbede med over 100 forskellige spiselige blomster, stauder og planter. Det spiselige inspirationsområde er inddelt i temaer. Bl.a. bede fyldt med planter, der er gode til drinks, snaps, the, pesto, hjemmehørende arter og meget mere.

I Dette værksted er ansat faglært gartner og blomsterbonde, der er i tæt samarbejde med landbruget. På værkstedet har vi en stor planteproduktion. Al undervisningen tager udgangspunkt i den planteproduktion vi har på Tinnetgaard og i skoven. Undervisningen er udpræget praktisk orienteret og metoden er mesterlæreprincippet med sidemandsoplæring. Den teoretiske undervisning vil primært ske mundtligt og med udgangspunkt i den praktiske hverdag.

Undervisningen følger årets gang og veksler mellem store og små opgaver og projekter. Vi har altid idéer og opgaver nok.

I gartneriet lærer eleven bl.a. følgende:

  • Plantepleje: Vanding, klipning og gødning.
  • Planteformering: at så, prikle og tage stiklinger.
  • Plantekendskab: Læren om de forskellige planter og deres egenskaber.
  • Pakke og sortere planter og blomster til salg.
  • Anlægge bede og vedligeholde dem
  • Opgaver efter sæson

Tinnetgaard har mange gode samarbejdspartnere, hvor vores elever er i praktik hos forskellige gartnere. Her kan eleven afprøve, om gartnerfaget er noget for dem. Der er mulighed for at få en medhjælperuddannelse som gartner.

Gennem alle vores forskellige uddannelses og beskæftigelsesmuligheder: STURessourceforløb og Beskyttet beskæftigelse er det muligt at arbejde i de værksteder der har ens interesse.

Tinnetgaards kendetegn er bæredygtighed, socialøkonomi og socialøkologi.

Al produktion på Tinnetgaard er lavet i samarbejde med vores elever – arbejdet på Tinnetgaard er meningsfyldt og det giver en god arbejdsidentitet, når de unge ved, at det vi dyrker og producerer skal sælges og bruges og at det skal have en høj kvalitet. Lige fra forår og til frosten kommer dyrker vi smukke danske frilands blomster og planter både på marken og i vores skov. Vi er passioneret omkring det at dyrke og producere lokale bæredygtige snitblomster og planter. Vi ønsker at være med til at udbrede viden, formidle det gode budskab og være med til at inspirere om den bæredygtige vej, spiselige blomster, stauder og hjemmehørende arter samt det flerårige valg til krukker og planter i haven.

Bæredygtighed

På Tinnetgaard ønsker vi at styrke kendskabet til moderne bæredygtig produktion. Derfor beskæftiger vi os med FN´s Verdensmål. Blandt andet mål nr. 12 ’Ansvarlig forbrug og produktion’ og mål nr. 13 ’Klimaindsats’, da de fokuserer på at fremme den bæredygtig udvikling. Blomster- og planteproduktionen på Tinnetgaard har fokus på det lokale, hjemmehørende arter, at dyrke bæredygtigt, at bruge varer i sæson og at genbruge. Du kan derfor på Tinnetgaard købe vores blomster, planter og stauder og bidrage til, at vi sammen passer bedre på miljøet og støtter FN´s Verdensmål.  For os er det vigtigt at være med i en udvikling hvor der også er fokus på at mindske CO2 aftryk ift. flytransport og pesticider, der er i blomsterindustrien. Tinnetgaard har gennem mere end tyve år arbejdet ud fra en social økonomisk profil.

Sæsonbetonet

Gartnerværkstedet følger sæsonerne og bruger primært blomster fra gården. Blomsterne dyrkes på den mest skånsomme måde for naturen, og marken er sæsonen igennem fødekilde til sommerfugle, bier og andre insekter. En høj grad af biodiversitet er en god måde at undgå plantesygdomme. Da vores blomster er dyrket på friland og kun skal transporteres en kort vej til vores kunder i nærområdet, er de et klimavenligt alternativ til traditionelt producerede blomster, som ofte transporteres tusindvis af kilometer, før de lander i vores stuer. Samtidig holder blomsterne også længe i vasen, fordi vi kan levere blomsterne dagen efter de er plukket. Om vinteren hvor vi ikke selv kan dyrke bæredygtige blomster på vores mark, tilbyder vi vores kunder de mest bæredygtige blomster vi kan finde. Det kan være blomstrende grene, produkter fra vores skov og planter som vi har tørret og givet et nyt tvist.