køkkenværksted tinnetgaard3

Tinnetgaards køkkenværksted

I Tinnetgaards køkkenværksted laves der dagligt mad til mange mennesker. Eleven har her mulighed for at blive optrænet i madlavning, rengøring og hygiejne. Vi vægter et sundt køkken med gode råvarer og en alsidig nærende hjemmelavet kost.

Undervisningen er udpræget praktisk orienteret og metoden er mesterlæreprincippet med sidemandsoplæring. Den teoretiske undervisning vil primært ske mundtligt og med udgangspunkt i den praktiske hverdag.

Undervisningen følger årets gang og veksler mellem alle de arbejdsopgaver, der er på en bedrift. Vi vægter, at der er en tæt sammenhæng fra jord til bord. Vi forsøger at have en høj grad af selvforsyning.

I køkkenet lærer eleven bl.a. følgende:

  • At lave mad fra bunden
  • Bagning
  • Rengøring
  • Hygiejnekursus
  • Levnedsmiddelkursus
  • Fremstilling af egne produkter til eget forbrug
  • Festmiddag
  • Mad til store arrangementer og åbent hus
  • Teoriundervisning kan, hvis det skønnes nødvendigt, foregå i vores skoleværksted på Vongegaard.

Tinnetgaard har mange gode samarbejdspartnere, hvor vores elever er i praktik indenfor levnedsmiddelområdet. Der er mulighed for at få en medhjælperuddannelse som køkkenmedhjælper og medhjælper indenfor rengøring og service.