Landbrugsværksted med markdrift og maskiner

Landbrugsværksted med markdrift og maskiner

Landbruget på Tinnetgaard er økologisk, og der er 70 ha under plov. Der dyrkes korn, kartofler, bælgsæd, græs og lucerne til ensilage.

Undervisningen er udpræget praktisk orienteret og metoden er mesterlæreprincippet med sidemandsoplæring. Den teoretiske undervisning vil primært ske mundtligt og med udgangspunkt i den praktiske hverdag.

Undervisningen følger årets gang og veksler mellem markarbejde, staldarbejde, bygnings- og maskinvedligeholdelse og andet forefaldende arbejde indenfor landbruget.

I landbrugsværkstedet lærer du bl.a. følgende:

  • At køre traktor
  • At få et traktorkørekort eller bilkørekort
  • Håndtere de forskellige landbrugsmaskiner og måske kommer du til at køre vores mejetærsker
  • Jordbearbejdning med bl.a. stubharvning, pløjning, såning, ukrudtsstrigling, høst m.m.
  • Maskinvedligeholdelse og reparation
  • Svejsetræning
  • Hvis du ønsker det, kan du få teoriundervisning i vores tilknyttede skoleværksted, som er på bostedet Vongegaard.

Tinnetgaard har mange gode samarbejdspartnere, hvor du kan komme i praktik hos forskellige landmænd, som har køer eller grise og kæmpemarker. Der er mulighed for at få en medhjælperuddannelse som landbrugsmedhjælper og maskinførermedhjælper.

Gennem alle vores forskellige uddannelses og beskæftigelsesmuligheder: STU, Ressourceforløb og Beskyttet beskæftigelse er det muligt at arbejde i de værksteder der har ens interesse.

IMG_8662