Pedel- og Serviceværksted Tinnetgaard4

Tinnetgaards Pedel- og serviceværksted

På Tinnetgaard har vi vores eget pedel- og serviceværksted, hvor vi vedligeholder og passer alle vores bygninger og grønne områder. Eleven vil i sin træning og undervisning komme til at gå sammen med håndværkerne, servicefolkene og personale fra de grønne områder.

Undervisningen er udpræget praktisk orienteret og metoden er mesterlæreprincippet med sidemandsoplæring. Den teoretiske undervisning vil primært ske mundtligt og med udgangspunkt i den praktiske hverdag.

Undervisningen følger årets gang og veksler mellem store og små opgaver og projekter. Vi har altid idéer og opgaver nok.

På pedel– og serviceområdet lærer eleven bl.a. følgende:

 • Havearbejde som græsslåning og klipning af hæk
 • Beskæring
 • Anlægsarbejde
 • Havetraktorkursus
 • Maling og tapetsering
 • Skifte pærer og tjekke strømforbrug
 • Affaldssortering
 • Pasning af grønne områder uden sprøjtemidler
 • Værktøjslære
 • Materialekendskab
 • Vedligeholdelse og reparation
 • Halmfyring og fyring i stokerfyr
 • Svejsekursus
 • Betjening af professionelle maskiner
 • Teoriundervisning kan, hvis det skønnes nødvendigt, foregå i vores skoleværksted på Vongegaard.

Tinnetgaard har mange gode samarbejdspartnere, hvor vores elever er i praktik hos forskellige håndværksfirmaer, skoler og firmaer, som har egen pedel. Her kan eleven prøve af, om pedel- og serviceområdet er noget for ham/hende. Der er mulighed for at få en pedelmedhjælperuddannelse.

Gennem alle vores forskellige uddannelses og beskæftigelsesmuligheder: STU, Ressourceforløb og Beskyttet beskæftigelse er det muligt at arbejde i de værksteder der har ens interesse.