Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole | Hammervej 28 | 7173 Vonge | Telefon 76 70 91 91 | info@tinnetgaard.dk

Skole- og EDB-værksted

Tinnetgaards Skole- og EDB-værksted

På bostationen Vongegaard er der indrettet et skole- og EDB-værksted. Her udbydes undervisning og kursustilbud i et hensynstagende og kompenserende miljø med egen fast tilknyttet underviser. Der er ansat en speciallærer til de traditionelle fag og de forskellige faglærere fra værkstederne på Tinnetgaard vil, når det er relevant, undervise i skolestuen. I edbværkstedet undervises i de hjælpemidler, som er gode, når man har svært ved det boglige.

Al undervisning tager her udgangspunkt i den enkelte elev. Der tages afsæt i den læringsstil, som er den rette for den enkelte elev. På Tinnetgaard har vi valgt at have et sådant skoleværksted, da vi mener, det er vigtigt at understøtte elevens behov for at lære dansk og regning i trygge og kendte rammer. Her får eleven undervisning lige på det niveau, han/hun har brug for. Målet er, at eleven får mod på at forbedre sit standpunkt og lære at bruge de elektroniske hjælpemidler, som er tilgængelige.

Der er ikke obligatorisk undervisning i dette værksted, men det er et tilbud og en mulighed. Der er svingende undervisningstimetal i dette værksted alt efter elevens motivation og lyst.

Følgende fag udbydes og der er altid mulighed for at føje flere til, da det er fleksibelt i forhold til elevgruppen:

 • Dansk
 • Regning og matematik
 • Engelsk
 • Læsekursus
 • Stavekursus
 • Økonomi og budget
 • Søge viden og information på internettet
 • Lektiehjælp
 • Teoriundervisning til traktor- og bilkørekort
 • Jagtteori til jagtprøve
 • Ret og pligt som borger
 • Samfundsforhold
 • Brug og indlæring af elektroniske hjælpemidler
 • Undervisning i brugen af IT-rygsækken
 • EDB på differentieret niveau

Der vil løbende blive udbudt forskellige kurser af kortere og længere varighed.

Gennem alle vores forskellige uddannelses og beskæftigelsesmuligheder: STU, Ressourceforløb og Beskyttet beskæftigelse er det muligt at arbejde i de værksteder der har ens interesse.

Luk menu
×
×

Kurv

Dette website bruger Cookies for at give dig en bedre oplevelse. Accepter ved at trykke på knappen "Accepter". Vælger du "Bloker cookies" vil visse dele af hjemmesiden ikke blive vist.

Skole- og EDB-værksted - Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole