IMG_4122

Skov- og naturværksted med 50 ha varieret skov

I vores Skov- og naturværksted er du med i den daglige drift af vores skov. Skoven, som tilhører Tinnetgaard, er 8 kilometer væk fra gården, og består af 50 ha meget varieret skov. Skoven drives med store professionelle maskiner, som er tilknyttet skoven.

Undervisningen er udpræget praktisk orienteret og metoden er mesterlæreprincippet med sidemandsoplæring. Den teoretiske undervisning vil primært ske mundtligt og med udgangspunkt i den praktiske hverdag.

Undervisningen følger årets gang og veksler mellem alle de arbejdsopgaver og arbejdsgange, der er i en skov. Her udføres vedligeholdelse af maskinerne og andet forefaldende arbejde indenfor skovdrift.

I skoven lærer eleven bl.a. følgende:

 • At køre traktor og forskellige skovmaskiner
 • Mulighed for at få et traktor- eller bilkørekort
 • Jagt og naturpleje
 • Jagttegn og mulighed for at komme med på jagter
 • Kløve brænde, flise og fælde
 • Anlægge naturarealer og søer
 • Bygge sheltre, bålpladser m.m.
 • Fasanopdræt
 • Motorsavsbevis
 • Forskellige kursusbeviser i brugen af småmaskiner som buskrydder, brændekløver m.m.
 • Friluftsliv
 • Naturkendskab
 • Teoriundervisning kan foregå i vores skoleværksted på Vongegaard.

Tinnetgaard har mange gode samarbejdspartnere, hvor vores elever er i praktik hos forskellige landmænd med egen skov. Der er mulighed for at få en medhjælperuddannelse som skovmedhjælper og medhjælper inden for naturpleje og friluftsliv.

Gennem alle vores forskellige uddannelses og beskæftigelsesmuligheder: STU, Ressourceforløb og Beskyttet beskæftigelse er det muligt at arbejde i de værksteder der har ens interesse.