Sundhed, trivsel og motion

Som en del af elevernes personlige udvikling har vi på Tinnetgaard et værksted der sætter fokus på og arbejder med den enkeltes fysiske og mentale sundhed. Forskning viser at fysisk og mental sundhed går hånd i hånd og at der er en sammenhæng mellem dårligt psykisk helbred og et lavt aktivitetsniveau. Et fast team af medarbejdere, vores fysioterapeut, sygeplejerske, psykolog, og pædagoger udvikler i tæt samarbejde de rette tilbud til den enkelte unge, men formålet og ønsket om at øge den fysiske som psykiske sundhed.

Forskellige tiltag

Individuel tilrettelagt træning med fysioterapeut, samt træning i hold. Her også fokus på kost og sunde vaner. Ugentlig idræt for eleverne, samt daglige tilbud om fysisk aktivitet.

Hesteassisteret terapi benyttes aktivt til at styrke elevernes motoriske evner og at bruge hestens evner. Lær meget mere om hvordan vi på Tinnetgaard bruger hesten som pædagogisk redskab; https://tinnetgaard.dk/elev/vaerksteder/heste-og-dyrevaerksted/

Undervisning og benyttelse af Sense-metoden ift. indtag af mad og arbejde med eget selvbillede.

NADA-metoden benyttes af udlærte medarbejdere og har for mange af eleverne en