Hjemmehørende arter

hjemmehørende arter

I gartneriet på Tinnetgaard har vi stort fokus på at dyrke hjemmehørende arter. Når planter kaldes for hjemmehørende, betyder det at det er en art som er naturligt ind- vandrede efter den seneste istid. Disse arter har tilpasset sig det danske klima og de jordbundsforhold vi har i Danmark. De hjemmehørende arter har en stor betydning for sjældne fugle og insekter og variationen i vores dyreliv. Derfor vil mange af de planter du møder i vores inspirationsbed være hjemmehørende arter.