Kødsalg – Økologisk Hereford kvæg

Økologisk Hereford kvæg fra Tinnetgaard er

Klimavenlig produktion af socialøkologisk Hereford oksekød

Socialøkonomisk værksted

Rundt på Tinnetgaards arealer afgræsser i øjeblikket 80 stk. økologisk Hereford kvæg. Kreaturerne bliver passet og plejet af vores landmænd i samarbejde med eleverne. Landbruget er et værksted, hvor eleverne integreres i det daglige arbejde med køerne.

Vores socialøkologiske tilgang gør Tinnetgaards velsmagende oksekød helt unik. Som socialøkonomisk virksomhed er Tinnetgaard med til at sikre positiv social forandring for de unge såvel som god dyrevelfærd. Trivsel for begge parter. En trivsel du kan smage i kødet.

Naturpleje

Tinnetgaard har i 2020 indgået et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen om afgræsning af naturarealer omkring Kilderne for at øge biodiversiteten på arealerne. Vores afgræsning af naturarealerne sikrer naturpleje, der ifølge miljøstyrelsen er en betegnelse for ”naturnære driftsformer eller anden form for aktiv indsats, der har til formål at bevare eller forbedre naturtypers biologiske mangfoldighed og naturmæssige værdi. Ved naturnære driftsformer forstås her drift uden anvendelse af gødskning, tilskudsfodring, omlægning og sprøjtning”.

Bæredygtighed

Bæredygtighed og miljøet har altid været vigtige for os. Derfor består vores foder udelukkende af græsprodukter. Kødets høje kvalitet sikres igennem naturpleje, samt at vores kvæg afgræsser holistisk på permente græsmarker, sådan at vores dyr får et nyt stykke frisk græs hver 3 dag. Her skal dyrene spise 1/3 af græsset, trampe en 1/3 ned i jorden og efterlade 1/3 af græsset urørt.

Klimavenlige bøffer

På markerne gør vores holistiske afgræsningsmetode med kvæget at vi konverterer mere solskin gennem græsset til en værdifuld forbedring af jordens frugtbarhed og opbygger et humuslag på markerne, som kan opsamle og binde CO2 i jorden. Denne klimavenlige og holistiske afgræsningsform er god for såvel dyr som mennesker og giver biodiversitet med mange forskellige insekter, dyr og planter. Holistisk afgræsning er dermed et helhedsorienteret og bæredygtigt samarbejde mellem jord, dyr og mennesker.

På den måde bestræber vi os på Tinnetgaard på at producere så CO2-neutralt oksekød som muligt. Derigennem sikrer vi en produktion af klimavenligt økologisk oksekød, hvor kvaliteten bygger på dyrevelfærd med glade køer og god aktivering for Tinnetgaards unge.

I vores gårdbutik kan du købe både vores økologiske holistiske oksekød og vores økologiske grisekød.