Bliv Frivillig

Bliv Frivillig

Den socialøkonomiske og socialpædagogiske vinkel på Tinnetgaard
– bliv frivillig på Tinnetgaard

Tinnetgaards kendetegn er en struktureret hverdag med højt til loftet, overskuelighed og varme. Vi er et helhedsorienteret tilbud med progression i bo- og arbejdsmuligheder. På Tinnetgaard har vi mere end 10 forskellige faste professionelle værksteder med høj faglighed, bl.a.

Arbejdsidentitet, arbejdsafklaring, personlig og social udvikling og opøvelse af kompetencer inden for de forskellige fagområder vægtes højt. Derfor er alle værksteder at betragte som arbejdspladser, hvor der produceres, fremstilles, vedligeholdes og repareres. Der undervises ud fra mesterlæreprincippet og sidemandsoplæring. Tinnetgaards medarbejdergruppe består af en bred faggruppe fordelt på bl.a. pædagoger, forskellige håndværkerfag, sygeplejerske, socialrådgivere, administrativt personale, psykolog, gartner, blomsterbonde, m.fl. Dagligdagen på Tinnetgaard er således en blanding af uddannelse, rettet direkte mod at komme i arbejde, og botræning, som gør eleverne i stand til at klare sig så selvstændigt som muligt.

Al produktion på Tinnetgaard er lavet i samarbejde med vores unge – arbejdet på Tinnetgaard er meningsfyldt og det giver en god arbejdsidentitet, når de unge ved, at det vi dyrker og producerer skal sælges og bruges og at det skal have en høj kvalitet. 

Den sociale dimension gør sig også gældende, hvis du har interesse og et ønske om at blive frivillig på Tinnetgaard i forhold til bæredygtig blomsterproduktion, det vil for mange kunne være med til at øge livskvaliteten.

Hvis du ønsker at blive frivillig på Tinnetgaard så kontakt forstander Lone Kaiser på lone@tinnetgaard.dk Det eneste det kræver at være frivillig er, at du brænder for at være udenfor i al slags vejr. Der er ingen krav om faste mødetider – dog skal vi kunne aftale hvornår du kommer, så vi ved, hvornår vi har fornøjelsen af dit selskab.