Oplev naturen

Oplev naturen omkring Tinnetgaard

Når du besøger Tinnetgaard eller vores gårdbutik, er der rig mulighed for også at opleve naturen i området. Vi vil mene, det er noget af Danmarks flotteste. Oplev blandt andet Gudenåens og Skjernåens udspring, Danmarks første “badeland”, Tinnet Krat, Hærvejen og Rørbæk Sø.

Gudenåens og Skjernåens udspring

Tinnetgaard ligger lige ved den Jyske Højderyg og det store Vandskel, hvor man med få hundrede meters afstand, finder udspringet af nogle af Danmarks største åer. Gudenåen er Danmarks længste å, mens Skjern Å er den vandrigeste. Gudenåen løber mod øst og Skjern Å mod vest.

Danmarks første badeland

Lige nedenfor Tinnetgaard ligger resterne af “Danmarks første badeland”, Tinnet Badebassin. Det blev grundlagt i 1930’erne af Sofus Clausen, den daværende ejer af Tinnetgaard . Han fik ideen, da han så karlene bade i køernes vandtrug. Vandtruget fik frisk vand fra Gudenåen og det samme kom til at gælde for “badelandet”. På det tidspunkt var arbejdsløsheden stor, så med statsstøtte fik han udgravet fem badebassiner, anlagt boldbaner, omklædningsfaciliteter og en pavillon, hvor der kunne købes forfriskninger.
Tinnet Badebassin blev en succes hos de lokale, da der var langt til havet for at bade. Efter et par ulykker, blandt andet en drukneulykke, blev sikkerhedskravene i 1947 så mange, at den nye ejer af Tinnetgaard lukkede stedet. Tilbage er nu kun ruinerne.

Tinnet Krat

Tinnet Krat er et 596 ha stort, fredet naturområde, som ligger på det sted, hvor Hærvejen passerer Skjern Å. Tinnet Krat, er sammen med flere andre egekrat, et af de største områder med rester af Danmarks oprindelige skove.  Århundredes hugst gjorde det af med alle andre arter end eg, men egetræerne fældede man og lod dem skyde igen fra stubbene. Hugst, nedbidning og dårlige jordbundsforhold har ført til en meget særpræget vækst – troldeskove med krogede og forkrøblede stammer.

Området er fredet og drives som naturskov, hvor man bruger gamle metoder som græsning, plukhugst og stævning. Det er meningen, at området skal fremstå som et mosaiklandskab med egekrat (egeskov), blandet løvskov, enge, overdrev og heder, sådan som det gjorde i ældre tid.

Hærvejen

Hærvejen har gennem flere tusinde år været hovedvejen op gennem Jylland. Området ved Gudenåens og Skjernåens Udspring har været et trafikalt knudepunkt, da man her kunne komme fra nord til syd, uden at skulle krydse de to store åer.

Rørbæk Sø

Rørbæk sø er opstået i istiden, og omkranses hele vejen rundt af stejle skrænter og skov. Det er et smukt område med et rigt dyreliv.
Læs mere om området og dets seværdigheder på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/gudenaaens-og-skjernaaens-kilder/sevaerdigheder/