Bevillingsgrundlag

Bevillingsgrundlag

Tilbuddet er godkendt af det Sociale Tilsyn Serviceloven §661 of § 107 og godkendt som botilbud.
Ud over § 107 støtte er der mulighed for at indskrive bodelen i henhold til Serviceloven § 85, LAB, Ressourceforløb §103.

Tinnetgaard er en værkstedsskole som udbyder:

  • STU – særlig tilrettelagt uddannelse i henhold til lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, lov nr. 564 af 6. juni 2007. Her optages også dagelever.
  • Erhvervs- og jobafklaring i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
  • Beskyttet beskæftigelse, Serviceloven § 103 – se Tilbudsportalen.

Der optages løbende elever over hele året. De fleste starter i juli eller august måned.
Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole er et helhedstilbud og skal forståes som sådan. Man kan kun være elev på Tinnetgaard, hvis der foreligger en aftale om såvel bodel som skole/beskæftigelsesdelen som et fælles tilbud. Det betyder, at der laves en helhedskontrakt som indeholder samme indskrivningsdato og afslutningsdato for bodel og skole / beskæftigelsesdelen. Gå til kontraktudkast.

Den unge betaler kr. 1.400,- i husleje og kr. 1.500,- til kost om måneden (pr. 01.01.2022).

Det forudsættes jf. Retsikkerhedsloven § 9 stk. 6, at økonomi- og opfølgningsforpligtelserne fortsætter fra elevens hjemkommune i den periode optrænings- og revalideringsforløbet finder sted. Med mindre andet taler meget kraftigt for at ændre dette.

Takster pr. måned – ring til kontoret for gældende pris eller gå på tilbudsportalen!

STU / Jobtræning / § 103
Vejledning og afklaringsforløb (§ 91 stk. 1 nr. 1 LAB Loven)
Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb (§ 91 stk. 1 nr. 2 LAB Loven)
Ordinær uddannelsesforløb (§ 91 stk. 1 nr. 2 LAB Loven)
Virksomhedspraktik (§ 57 LAB Loven)
Vejledning SEL § 107
Vejledning i egen bolig
Personlig støtte SEL § 85
Vejledning på timebasis kr. 480,- kr.
SEL § 66 stk. 1 nr. 5 (17 til 18 årige)
SEL § 76 (efterværn)

For opholdet betales en månedlig grundydelse. Der betales ekstra for særlig indsats.

Hvis en ung har psykosociale vanskeligheder, der ligger ud over det, der ressourcemæssigt kan rummes inden for standardtaksten, indgås der særlige aftaler om indsatsen med betalingskommune, den unge og Tinnetgaard.

Som det fremgår, er et ophold på Tinnetgaard et helhedspædagogisk tilbud, der består af såvel botræningsforløb som særligt tilrettelagte uddannelses- og arbejdsforløb. Den personlige sociale støtte og træning, der vedrører botræningsforløbet er omfattet af Serviceloven og dermed af godkendelsesproceduren i henhold til § 107 og tilbudsportalen.

Arbejds- og uddannelsesdelen hører under aktivloven som revalideringsinitiativer.

Elevernes forsørgelsesgrundlag er personlige ydelse efter gældende regler.