Hvad indeholder tilbuddet?

Helhedstilbuddet med botræning, personlig støtte, socialpædagogisk bistand, undervisning, konkret hjælp og anvisninger. Der er en god daglig personalebemanding i såvel bodel som i undervisningen og arbejdsafklaringen og den beskyttede beskæftigelse. Vores normering er 2 til 3 elever pr. medarbejder i dagligdagen.

For at synliggøre hvad der udover dette er indlagt i prisen laves her en liste over nogle af de ydelser der er med i prisen og det aftalegrundlag som foreligger.

 • Hver elev får lavet en meget grundig og fyldestgørende psykologisk afdækning af stedets psykolog Ina Bekke
 • Arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj
 • Beklædning til praktikker væk fra Tinnetgaard
 • Egen scooter stillet til rådighed, lånt af Tinnetgaard
 • Rejser og ture i ind og udland
 • Sommerferieprogram
 • Ingen lukkedage – åben 365 dage om året
 • Fritidsaktiviteter
 • Egen STU – og job og praktikkoordinator
 • Egen socialrådgiver
 • 24 timers tilkaldevagt hele året
 • Personaledækning på hverdage fra 07.00 – 22.00
 • 4 – 6 medarbejdere på arbejde fra 16.00 – 19.00 på hverdage
 • 2 – 3 medarbejder på arbejde fra 19.00 – 22.00 på hverdage
 • At alle bostationer har tilsyn hver dag
 • At der er fysisk weekendbemanding fra fredag til mandag morgen på Tinnetgaard og alle bostationer skal besøges i løbet af en weekend af vagtteamet. At weekendvagten om nødvendigt møder op ved akut opståede situationer. Der handles ikke via råd men ved konkret tilstedeværelse og handling.
 • Godt 25 personaler til 32 elever
 • Sikker medicinhåndtering godkendt af Vejle Kommune
 • Der er massiv støtte ved besøg hos læger, fagfolk og specialister
 • Transportdækning til og fra praktikker, fritidsaktiviteter og skolegang væk fra Tinnetgaard
 • Høj faglighed
 • Stor grad af skriftlighed og dokumentation
 • Vi gør som vi siger og holder vores aftaler
 • Tinnetgaards kendetegn er den gode stemning og sikre struktur og tydelighed