Hvad indeholder tilbuddet?

Hvad indeholder tilbuddet?

Helhedstilbuddet med botræning, personlig støtte, socialpædagogisk bistand, undervisning, konkret hjælp og anvisninger. Der er en god daglig personalebemanding i såvel bodel som i undervisningen og arbejdsafklaringen og den beskyttede beskæftigelse. Vores normering er 3 til 4 elever pr. medarbejder i dagligdagen.

For at synliggøre hvad der udover dette er indlagt i prisen, laves her en liste over nogle af de ydelser, der er med i prisen og det aftalegrundlag som foreligger.

 • Arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj
 • Beklædning til praktikker væk fra Tinnetgaard
 • Egen scooter stillet til rådighed, lånt af Tinnetgaard
 • Rejser og ture i ind og udland
 • Sommerferieprogram
 • Ingen lukkedage – åbent 365 dage om året
 • Fritidsaktiviteter
 • Egen STU – og job og praktikkoordinator
 • Egen socialrådgiver
 • Egen psykolog
 • 24 timers tilkaldevagt hele året
 • Personaledækning på hverdage fra 07.00 – 22.00
 • At alle bostationer har tilsyn hver dag
 • At der er fysisk weekendbemanding fra fredag til mandag morgen på Tinnetgaard og alle bostationer skal besøges i løbet af en weekend af vagtteamet. At weekendvagten om nødvendigt møder op ved akut opståede situationer. 
 • Godt 30 personaler til 32 elever
 • Sikker medicinhåndtering godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Der er massiv støtte ved besøg hos læger, fagfolk og specialister
 • Transportdækning til og fra praktikker, fritidsaktiviteter og skolegang væk fra Tinnetgaard
 • Høj faglighed
 • Stor grad af skriftlighed og dokumentation
 • Vi gør som vi siger og holder vores aftaler
 • Tinnetgaards kendetegn er den gode stemning og sikre struktur og tydelighed
 • I weekender og helligdage er personale typisk tilstede fra kl. 9.30-22.00
 • Mulighed for NADA