Priser – betaling

Priser og betaling

Gældende takst fremgår af Tilbudsportalen.

Der betales en månedlig grundydelse årets 12 måneder. Der betales ekstra for særlig indsats.

Der fremsendes faktura til handle- og betalingskommune hver måned. Fakturaen er delt op på beløb efter Serviceloven og Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik, for at kommunen kan hjemtage refusion. Betalingen er forud. Betalingsfrist er senest d. 23. måneden forud. Der tilskrives rykkergebyr og renter efter gældende regler.

Hvis en ung ophører på Tinnetgaard i utide, betales for løbende og efterfølgende måned.