Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale med Tinnetgaard

Det er en forudsætning, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Tinnetgaard og henvisningskommunen, der underskrives af begge parter.

Klik her for at gå til kontraktudkast