Udslusning og efterværn

Udslusning og efterværn

I forbindelse med udslusningen væk fra Tinnetgaard, enten til egen hjemkommune eller til anden kommune, skal dette ske glidende og i et tempo, som eleven magter, hvilket kræver god planlægning og koordinering. Denne indsats starter normalt ved opfølgningsmødet 1-½ år før endt ophold på Tinnetgaard.

På Tinnetgaard ønsker vi i samarbejde med pågældende Kommune at finde en model i forhold til udslusning/efterværn, som giver den unge en god overgang væk fra Tinnetgaard. Målet er at få lavet en langsigtet og glidende overgang. Der er mulighed for at købe Tinnetgaard til denne opgave.

Det har stor interesse at fastholde den positive personlige udvikling, der er sket for den unge, i forhold til det at bo og at magte et arbejde. Målgruppen på Tinnetgaard er sårbare og vil med stor sandsynlighed altid være det. Derfor er tryghed og kendte rammer og personer en hel central del i deres succes og trivsel.

Målet er, at eleverne kommer til at bo så selvhjulpne og virkelighedsnært, som muligt, kombineret med den rette beskæftigelse. Hvis Tinnetgaard skal være en del af udslusningen, kan indholdet for samarbejdet være følgende.

Tinnetgaards støttekorps kan bl.a. tilbyde følgende i efterværn og udslusningsforløbet:

 • Personlig og direkte støtte i lejligheden via anvisninger og konkret hjælp
 • Hjælp til planlægning af indkøb, madlavning m.v.
 • Hjælp til budgetstyring, økonomi og den ”papirjungle”, som hverdagen er præget af
 • Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter
 • Hjælp til planlægning af ferie– og rejseforhold
 • Sikre at løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold m.m. forbliver som aftalt
 • En åben telefonlinje 24 timer i døgnet 365 dage om året og personligt fremmøde ved akut opståede problemer
 • At være bindeled og mentor til arbejdssted
 • Deltagelse i statusopfølgning og skriftlighed i henhold til aftaler
 • Være rådgiver og vejleder i forhold til læge, tandlæge, boligudlejer, knallertmekaniker m.m.
 • At være medspiller og sparringspartner til tilknyttet jobkonsulent i forhold til fastholdelse af etableret beskæftigelse på særlige vilkår.
 • At være koordinator og bindeled mellem den unge og øvrige samarbejdspartnere.
 • Hjælpe med at fastholde og motivere til et aktivt fritidsliv og netværk.
 • Mulighed for deltagelse i netværket og aktiviteterne omkring Tinnetgaard
 • Deltage i de årlige traditioner på Tinnetgaard.
 • Ud over anvisninger og råd yder Tinnetgaard konkret praktisk hjælp ved særlige behov og akut opståede problemer.

En aftale omkring efterværn og udslusning vil altid bero på en forhandling og afdækning af behov og de opgaver, som Tinnetgaard skal varetage i forhold til den unge efter endt ophold på Tinnetgaard. Der vil ud over socialpædagogisk støtte i den unges bolig være fælleslokaler, der vil blive brugt til kontakt og støtte. Den unge har mulighed for at vælge fællesskabet til og fra, det giver mulighed for at deltage i klubaktiviteter og fælles madklub i Tinnetgaard regi.

En aftale omkring efterværn og udslusning vil altid bero på en forhandling og afdækning af behov og de opgaver som Tinnetgaard skal varetage i forhold til den unge efter endt ophold på Tinnetgaard.