Målgruppe

Tinnetgaards målgruppe er:

 • Sårbare unge fra 17 år og opefter af begge køn.
 • Unge, som er bogligt svage, følelsesmæssigt ramte eller sent udviklede, og som har brug for et kombineret bo- og jobtræningstilbud.
 • Unge med skolemæssige problemer, herunder faglige indlæringsvanskeligheder og tilpasningsproblemer.
 • Unge, som af sociale eller faglige grunde ikke kan udnytte de eksisterende uddannelses- og arbejdstilbud.
 • Unge, der behøver længere tid, støtte og omhyggelig vejledning.
 • Unge, der befinder sig i den “grå zone”. Det vil sige unge, som lige netop ikke hører til i særforsorgsgruppen, men som heller ikke uden støtte vil kunne honorere samfundets krav.
 • Unge med lettere ADHD, Aspergers og Tourette.

Læs hele målgruppebeskrivelsen her

Tinnetgaards målgruppe omfatter ikke:

 • Unge, som er meget behandlingskrævende
 • Unge, med vidtgående fysiske/psykiske handicap
 • Unge, som er misbrugere
 • Unge, som skal anbringes på grund af kriminalitet eller vold.

Der kan optages elever fra alle landets kommuner og der kan optages elever hele året.