Målgruppebeskrivelse

Målgruppebeskrivelse

Unge, som er bogligt svage, følelsesmæssigt ramte, omsorgssvigtede eller sent udviklede. Unge, som ikke på nuværende tidspunkt kan honorere arbejdsmarkedets og uddannelsestilbuddenes almindelige kompetencekrav.

De unge har typisk været på specialefterskole og har ikke haft fuldt udbytte af Folkeskolen.

Generelt karakteriseres de som unge med særlige behov. Disse særlige behov skyldes oftest en eller anden form for følelsesmæssig og/eller organisk skade. Konkret betyder det, at vores unge har problemer med opmærksomhed, koncentration, aktivitetsniveau, følelsesmæssige relationer, impulsivitet, abstraktionsniveau, årsag/virkning og konsekvenstænkning samt det at vælge til og planlægge. Det er unge med indlæringsvanskeligheder, adfærdsvanskeligheder, lav selvfølelse og psykisk sårbarhed. De har brug for at blive guidet og støtte for at kunne indlære nye rutiner.

Typisk har vores elever gået i almindelig folkeskole med specialundervisning eller har modtaget særlig tilrettelagt undervisning. Det vil sige, at de fleste har haft deres gang sammen med normaltfungerende børn i normale tilbud. Folkeskolen er oftest afsluttet med 1 til 3 år på en specialefterskole. Eleverne har ofte været på overarbejde for at klare sig. De har meget ofte oplevet at være den langsommeste, den svageste og den ”mest anderledes”. Ofte har de været ofre for mobning.

Unge med brug for ekstra støtte

De fleste af vores unge er ikke alderssvarende og har bl.a. et væsentligt ringere ordforråd, end andre unge på samme alder samt ringe eller slet intet kendskab til den omverden, de lever i. Oven i de boglige vanskeligheder har de desuden andre personlige og sociale problemstillinger. Bl.a. lader de sig let overtale til at være medløbere og de indgår ofte bytte/købsaftaler, som er helt urealistiske. 

En stor del af eleverne på Tinnetgaard har oplevet at blive svigtet gennem barndommen. De har aldrig lært og magter ikke at skaffe sig det overblik, der skal til for at klare egen personlig hygiejne, rengøring og madlavning. De har ved indskrivningen derfor meget svært ved at bo i en selvstændig bolig, da de har meget svært ved at begå sig og klare de fornødne og almindelige praktiske færdigheder og gøremål.