Tinnetgaard lægger vægt på en grundig visitation, af hensyn til den unge og stedet.

  • Et vigtigt princip er frivilligheden. Den unge skal vælge at være tilknyttet Tinnetgaard og opleve det meningsfyldt at være her.
  • Den unge skal kunne sige ja til at indgå i et gensidigt samarbejde. Vi har forståelse for, at unge i vores målgruppe / aldersgruppe kan have svært ved at formulere egne behov.
  • Inden aftalen indgås, skal eleven derfor i mindst en uges praktik på Tinnetgaard. Eleven skal på egen krop mærke og opleve, at der er sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør.
  • Der optages elever hele året fra hele landet.
  • Der er altid mulighed for et uforpligtigende og afklarende besøg på Tinnetgaard.
  • Der returneres fra henvisnings kommunen til Tinnetgaard et udfyldt visitationsskema og relevante sagsakter.
  • Før indskrivning afholdes der altid visitationsmøde hvor elev, eventuelle pårørende / kontaktperson og henvisnende kommune deltager.
  • En forudsætning for at der kan ske en endelig optagelse er, at der foreligger en godkendelse fra henvisningskommunen og  en underskrevet indskrivningskontrakt.
  • At eleven ved indskrivningen medbringer nødvendigt udstyr og beklædning.

Klik her for at downloade Visitationsskema til elever

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd 07.01.2022