Visitation

Tinnetgaard lægger vægt på en grundig visitation, af hensyn til den unge og stedet.

  • Et vigtigt princip er frivilligheden. Den unge skal vælge at være tilknyttet Tinnetgaard og opleve at det er meningsfyldt at være her.
  • Den unge skal kunne sige ja til at indgå i et gensidigt samarbejde. Vi har forståelse for, at unge i vores målgruppe / aldersgruppe kan have svært ved at formulere egne behov.
  • Inden aftalen indgås, skal eleven derfor i mindst en uges praktik på Tinnetgaard. Eleven skal på egen krop mærke og opleve, at der er sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør.
  • Der optages elever hele året fra hele landet.
  • Der er altid mulighed for et uforpligtigende og afklarende besøg på Tinnetgaard.
  • Der returneres fra henvisnings kommunen til Tinnetgaard et udfyldt visitationsskema og relevante sagsakter.
  • Før indskrivning afholdes der altid visitationsmøde hvor elev, eventuelle pårørende / kontaktperson og henvisnende kommune deltager.
  • En forudsætning for at der kan ske en endelig optagelse er, at der foreligger en godkendelse fra henvisningskommunen og  en underskrevet indskrivningskontrakt.
  • At eleven ved indskrivningen medbringer nødvendigt udstyr og beklædning.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd 09.08.2022

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd 07.01.2022

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd 30.06.2020

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd 12.03.2020

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd 08.08.2019

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd 26.11.2018

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd 11.04.2018