Om Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Tinnetgaard er et helhedsorienteret bo- og erhvervsskole, som tilbyder et kombineret undervisnings-, botrænings- og erhvervsforløb. Der udbydes:

  • STU – særlig tilrettelagt uddannelse
  • Arbejdsafklaring og -afdækning  – ressourceforløb 
  • Beskyttet beskæftigelse

Eleven kan bo og starte som elev på Tinnetgaard fra det fyldte 17. år og opefter. Alle vores elever har forskellige indlæringsvanskeligheder og har svært ved at begå sig i det etablerede uddannelsessystem, når de starter på Tinnetgaard.

Læs mere om vores målgruppe her

Tinnetgaard Bo- og ErhvervsskoleTinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Skolen startede i januar 2000 og har i dag plads til 32 elever. Der er mulighed for at afprøve forskellige boformer inden for vores bo koncept, hvor målet er, at eleven efter endt ophold ved, hvilken boform, der er den rette i deres videre voksne liv.

Et ophold på Tinnetgaard varer normalt 3 til 4 år. Vores elever kommer fra hele landet og har typisk været på specialefterskole.

Der er mulighed for indskrivning hele året, og der er altid mulighed for et uforpligtende og afklarende besøg. Før eleven kan blive optaget, skal eleven først på en rundvisning og senere i en uges praktik.

Målsætningen med et uddannelsesforløb og botilbud på Tinnetgaard er, at gøre eleven klar til et godt liv med de muligheder og talenter, som den unge har, at eleven bliver så selvhjulpen som muligt, og at eleven bliver arbejdsafklaret og opnår selvindsigt.

Der arbejdes motivationsorienteret og relationsorienteret, eleven har stor indflydelse på, hvordan uddannelsesplanen skal se ud, og hvad den skal indeholde.

På Tinnetgaard er der rigtig mange gode muligheder og vores varemærke er, at vi kan meget og vi favner bredt.

Grundtanken hos os er, at vi tror på, at eleven findes nye stærke sider hos sig selv, når det rette miljø er til stede og der gives mange valgmuligheder.