Arbejdsmetoder

Tinnetgaards arbejdsmetoder og pædagogiske overvejelser

Udgangspunktet er, at eleven skal opleve succes i hverdagen og ud fra elevens ønsker udarbejdes der i tæt samarbejde en individuel tilrettelagt uddannelses- og handleplan, som løbende tilpasses elevens behov og de muligheder, som Tinnetgaard har. Motivation, KRAP og relationspædagogik er de bærende elementer i dagligdagen.

I tilslutning til det uddannelsesmæssige er brugen af mesterlærebegrebet centralt. Både i arbejdssituationen og i botilbuddets pædagogik, hvor medarbejderne træder i karakter som rollemodeller og spejlingsfigurer.

Anvendte arbejdsmetoder: