På Tinnetgaard er en del af personalegruppen uddannet til give eleverne NADA-behandling. (National Acupuncture Dextoxification Association). NADA er et supplement til anden behandling og er en non-verbal øreakupunktur metode, med fokus på recovery og empowerment samt personlig udviklin. Nada er ikke at betragte som en lægelig eller medicinsk behandling. NADA fokuserer på at give ro, bedre trivsel og styrke mental sundhed. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser og bruges på Tinnetgaard i alle situationer, hvor en elev har brug for stabilitet, ro, hjælp ved søvnproblemer, rastløshed, angst, fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.

NADA-metoden består i at bruge de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) eller magneter i rolige omgivelser. Når der ydes NADA foregår det i rolige omgivelser. På Tinnetgaard findes også et NADA-rum dedikereret til NADA-behandlingerne.