Formål

Tinnetgaards formål

  • At unge med indlæringsvanskeligheder skal have gode muligheder for uddannelse og et selvstændigt voksenliv
  • At sætte kravene så lavt, at de unge kan honorere dem, men samtidig så højt, at der sker en udvikling
  • At de unge efter opholdet på Tinnetgaard i så høj grad, som muligt er i stand til at tage ansvaret for deres bolig-, arbejds– og fritidsliv
  • At de unge bomæssigt kan håndtere at bo i egen bolig eller bo sammen med andre ligestillede.
  • At give sent udviklede unge en almendannende og erhvervsrettet uddannelse
  • At tilbyde et helhedsorienteret tilbud indeholdende arbejde og uddannelse med kombineret bo– og erhvervstræning.
  • At tilbyde bogligt svage elever en god begyndelse på voksenlivet.
  • At eleverne får afprøvet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid.