Historie

Historien omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo – og Erhvervsskole

Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek 1947

Historien bag Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole startede i september 1999 hvor Michael Kaiser købte Tinnetgaard med det formål sammen med Lone Kaiser, at lave et helhedsorienteret arbejds- og uddannelsestilbud med kombineret bo- og erhvervstræning for unge med særlige behov fra 18 år og opefter af begge køn.

Lone og Michael fortæller: I forbindelse med vores tidligere arbejde på specialefterskoler og opholdssteder oplevede vi, at gruppen af bogligt svage og sent udviklede unge kom i klemme, når de blev 18 år i forhold til det etablerede system.

De unge manglede kombinationen af bosted, uddannelse og jobtræning på samme adresse. Vi besluttede at starte et sådant bo- og uddannelsessted til gruppen af følelsesmæssigt ramte eller sent udviklede unge, der ikke kan følge med de krav, som samfundet stiller uden at få støtte og omsorg i et godt, udfordrende og meningsfyldt tilbud.

Tinnetgaard 2021

Vi ønskede, sammen med et personale og en elevgruppe, at arbejde ud fra en holistisk tankegang med motivations- og relationspædagogikken. Vi startede Tinnetgaard, da vores drøm om at udleve en vision på det pædagogiske, undervisningsmæssige og menneskelige plan var stærk.

Sommeren 2000 flyttede de tre første elever ind på Tinnetgaard. I dag er vi godkendt til 32 elever.

Boformer

I dag har vi mulighed for at afprøve forskellige boformer inden for vores eget koncept. Vi kan sikre den unge den bedst mulige erfaring og bevidsthed om, hvilken boform og hjælp, eleven har brug for i sit fremtidige voksenliv udenfor Tinnetgaards rammer. Eleverne starter med at bo i trygge rammer på Tinnetgaard, Hammervej 28.

I 2002 blev det muligt, og pædagogisk en fordel, at benytte den tidligere fodermesterbolig på Hammervej 29. Boligen er placeret 200 m fra Tinnetgaard. I huset kunne vi lave en naturlig progression i bodelen tæt på de fysiske rammer på Tinnetgaard. I fodermesterboligen er der plads til 5 elever.

Fodermesterboligen, Hammervej 29
Fodermesterboligen, Hammervej 29

I august 2005 etablerede vi næste skridt i bodels-progressionen i kraft af en bygård på Bygade 84 i Vonge, der ligger 5 km fra Tinnetgaard. På bygården Vongegaard er der plads til 7 elever.

Vongegaard
Vongegaard

I 2007 startede vi et botiltag i Thyregod, hvor vi råder over tre selvstændige lejligheder på Søndergade 7.

Lejligheder i Thyregod
Lejligheder i Thyregod

I sommeren 2008 blev der etableret en ny lejlighed i en længe på bygården Vongegaard, og lejlighed nr. to fulgte efter i løbet af 2009. Dette botiltag er at betragte som en boenhed med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard.

I 2010 etablerede vi Skolestien i Vonge, der ligger 5 km fra Tinnetgaard. På skolestien er der plads til 6 elever.

Skolestien
Skolestien

Hvor mange er vi

På Tinnetgaard er der på nuværende tidspunkt plads til ialt 32 elever fordelt på alle vores bostationer:

Tinnetgaard – 8 elever
Fodermesterboligen – 5 elever
Vongegaard – 7 elever
Skolestien – 6 elever
Beskyttede træningslejligheder Vongegaard – 2 elever
Træningslejligheder Thyregod – 4 elever
Samlet antal pladser: 32 elever

Vores primære samarbejdspartnere er de anbringende kommuner, vores beliggenhedskommune VejleLandsforeningen LigeværdLandsforeningen for opholdssteder – LOS, og de lokale erhvervsdrivende.