Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole | Hammervej 28 | 7173 Vonge | Telefon 76 70 91 91 | info@tinnetgaard.dk
Opslag
Opslag2

Praktik- og beskæftigelseskoordinator på fuld tid.

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole styrker indsatsen på området praktik og beskæftigelse. Den stilling skal understøtte dannelses- og afklaringsperspektivet for vores STU-elever og unge i ressourceforløb.  Tinnetgaard er beliggende i den smukke natur ved Tinnet krat og kilderne for Gudenå og Skjern Ås udspring.

Tinnetgaard er en helhedsorienteret bo- og erhvervsskole, som tilbyder undervisnings-, botrænings- og ressourceforløb. Der udbydes STU, arbejdsevnevurdering, botilbud samt beskyttet beskæftigelse. Dette sker i samarbejde med et veldrevet økologisk land- og skovbrug, professionelle værksteder indenfor træ, byggeri, landbrugsmaskiner og auto, stalddørssalg og udlejning af diverse faciliteter og materiel. Alle elever og medarbejdere bidrager til den daglige drift og den værkstedsfaglige undervisning er baseret på de opgaver, der naturligt er på værkstederne og gården indenfor drift, vedligehold og udvikling.

Har du lyst til at blive en del af et bo- og erhvervsskoletilbud i rivende udvikling, velkonsolideret og i unikke rammer, så er Tinnetgaard stedet. Vi arbejder helheds- og udviklingsorienteret, ideerne er mange, fagligheden høj og den smittende smukke natur er en del af hverdagen for både elever og medarbejdere.

Praktik- og beskæftigelseskoordinatoren skal arbejde bredt i hele organisationen funderet i et team, der primært arbejder med det administrative overblik og kvalitetssikre den dokumentation der følger eleven. De primære arbejdsopgaver for praktik- og beskæftigelseskoordinatoren er:

 • Iværksætte eksterne praktikker i det lokale erhvervsliv, understøtte interne praktikforløb på gårdens værksteder, opsætte værkstedsfaglige og trivsels mål for elevernes engagement i samarbejde med faglærere og pædagogisk team, samt sikre valid dokumentation for progression, indsatser, mål, faglighed og en retvisende arbejdsevnevurdering.
 • Understøtte og videreudvikle vores store netværk af lokale praktikvirksomheder. Sikre at praktikværterne er ’klædt på’ til opgaven og åbne døre til nye praktikvirksomheder.
 • Understøtte dokumentation til forvaltninger, kommuner og andre eksterne samarbejdspartnere.
 • Møder og udviklingssamtaler med elever, kommuner, pårørende og andre interessenter.
 • Designe og udvikle nye tilbud til kommuner og virksomheder indenfor ressourceforløb, recovery, arbejdsmarkedsfastholdelse eller reintegration til arbejdsmarkedet.

Udover de primære arbejdsopgaver vil der være sekundære opgaver, som tager udgangspunkt i vores daglige arbejds- og driftsopgaver. De sekundære opgaver vil blive kombineret med netop de erfaringer, interesser og kompetencer du kommer med og der vil forekomme aften og weekend arbejde. Eksempler på sekundære opgaver:

 • Botræning, opfølgning, hjælp og vejledning på bostationerne sammen med eleverne.
 • Konkrete ad hoc-opgaver i værksteder, skov- og landbrug.
 • Fritidsaktiviteter sammen med eleverne, løbetur, mountainbike, udflugter, husflid, krea, etc.

Den kommende praktik- og beskæftigelseskoordinator skal have en relevant uddannelse, faglig erfaring fra beskæftigelsesområdet og være skriftligt velformuleret. Der vil forekomme skiftende arbejdstider.

Ydermere er det vigtigt, at du har flere af følgende erfaringer og kompetencer:

 • Erfaring med relationsarbejde indenfor beskæftigelses og/eller unge området.
 • Erfaring eller interesse i at arbejde med borgere der er kognitivt, socialt eller på anden måde udfordret.
 • Du er empatisk og kan holde fokus på de indsatser og tiltag, der på længere sigt sikrer elevens ressourcer, netværk og muligheder for beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Du er anerkendende overfor elevernes livsvilkår.
 • Du er psykisk robust og ansvarlig i forhold til opgaverne.

Som medarbejder på Tinnetgaard indgår du i et unikt arbejdsfællesskab med stærke faglige kompetencer indenfor pædagogik, håndværk, drift og administration fordelt på 28 kollegaer. I dagligdagen er der behov for fleksibilitet, loyalitet og parathed, for at kunne forvalte det ansvar Tinnetgaard er blevet tildelt af eleven, de pårørende og kommuner. Samtidig er det vigtigt, sammen med ledelsen, at kunne allokere den nødvendige ressource for at nå i mål med egne kerneopgaver. Det er vigtigt at vores kommende koordinator er skriftligt velformuleret, for at leve op til Tinnetgaards kvalitetssikring af det skriftlige materiale, der udveksles med de offentlige myndigheder i forbindelse med elevernes sagsbehandling, udvikling og afklaring.

Løn- og ansættelsesforhold aftales individuelt på baggrund af erfaring, uddannelse og andre relevante kompetencer.

For mere information kontakt souschef Søren Raffnsøe på telefon 40123004 eller mail soren@tinnetgaard.dk. Du kan læse mere om Tinnetgaard på www.tinnetgaard.dk

Tiltrædelse:

Vi forventer stillingen besat snarest muligt, når den rette kandidat er fundet, dog senest 1. august 2019. Motiveret ansøgning og cv sendes til soren@tinnetgaard.dk.

Luk menu
×
×

Kurv

Dette website bruger Cookies for at give dig en bedre oplevelse. Accepter ved at trykke på knappen "Accepter". Vælger du "Bloker cookies" vil visse dele af hjemmesiden ikke blive vist.