2 medarbejdere til vores pædagogiske team

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole søger 2 energiske og passionerede medarbejdere til vores tværfaglige pædagogiske team med start 01.01.24 eller før.

Vores nye ønskekollegaer er uddannet inden for det pædagogiske eller sundhedsmæssige område. Du skal have en relevant uddannelse eks. som pædagog, ergoterapeut, SSA, lærere, fysioterapeut eller lignende. Det vægtes højt, at du har kendskab til vores målgruppe. Du har erfaringer og interesse inden for social pædagogik og unge voksne med særlige behov.

Vi kan tilbyde:

 • En fuldtidsstilling der er meningsfyldt med fokus på at hjælpe vores elever videre i livet
 • Et spændende job i en tværfaglig personalegruppe.
 • Et velfungerende fagligt og pædagogisk fællesskab, i en tværprofessionel organisation.
 • Et selvstændigt job
 • Gode personlige udviklings- og uddannelsesmuligheder.
 • Et selvstændigt og lærerigt arbejdsfællesskab.
 • Gode og ordnede personale – og lønforhold.
 • En arbejdsplads med dygtige og stabile kollegaer.

Hvem er du:

 • Du har en relevant social – eller læringsfaglig uddannelse
 • Du kan selvstændigt planlægge og gennemføre træningsforløb for vores elever
 • Du er dygtig til at udarbejde skriftlig dokumentation i form af daglige notaer, skriftlig opfølgning på mål og delmål i det pædagogiske arbejde og større skriftlige evalueringer til brug i statusrapporter.
 • Du kan varetage bo-undervisning, ADL-træning, medicinhåndtering, økonomi, støtte med post, støttende samtaler mm
 • Du kan skabe gode relationer til elever, kollegaer, forældre, kommuner og andre samarbejdspartnere
 • Du er en teamplayer og god til at samarbejde
 • Du er udviklingsorienteret, iderig og fungerer godt i løbende forandringer og udvikling
 • Har lyst til at være en del af et sted, hvor arbejdsdagene ikke ligner hinanden og hvor hurtig omstillingsevne er en nødvendighed.
 • Er selvstændig men evner at samarbejde.

Faglige vinkler og metoder:

Vores pædagogiske tilgange er blandt andet den Neuropædagogisk tænkning, hvor elevens ressourcer er i centrum. Sanser, regulering og hjernens funktionsniveau er et opmærksomhedspunkt på hver enkelt elev. Vi arbejder ud fra KRAP, som handler om at se den en enkelte elev. Der er fokus på elevernes ressourcer og udviklingspotentialer og at vi som fagpersoner er anerkendende i al omgang med eleverne. Vores grundværdi er, at alle har krav på at blive set, hørt og forstået og vi vægter elevernes selvbestemmelse højt. Vi går over broen til eleven.

Er du en dynamisk og selvstændig person med et solidt fagligt fundament?

Så er det lige dig vi søger.

Du skal være indstillet på et job med en fast ugentlig aftenvagt, weekendarbejde cirka hver 4. weekend og til højtider, da vi på Tinnetgaard har et åbent 365 dage om året.

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole er et erhvervsrettet uddannelsestilbud for bogligt svage unge med særlige behov mellem 17 – 30 år.

Tinnetgaard har eksisteret i mere 20 år, vi sætter en stor ære i at være et videncenter, uddannelsescenter og foregangssted med høj faglighed og gode resultater for mennesker og vores natur. Tinnetgaard er beliggende ved Guden – og Skjernåens Udspring i Vejle Kommune.

Tiltrædelse snarest muligt.

Skriftlig ansøgning med referencer sendes til Pædagogisk leder Susanne Kristensen, Hammervej 28, 7173 Vonge eller pr. mail til susanne@tinnetgaard.dkDer er ingen rundvisning uden forudgående aftale. For yderlig information kan Susanne kontaktes på 2752-2928.

Der er ingen ansøgningsfrist, vi ansætter, når vi har fundet de rette.