Medarbejdere

Medarbejdere på Tinnetgaard Bo – og Erhvervsskole

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole er en organisation bestående af en tværprofessionel medarbejdergruppe, som samarbejder om en fælles kerneopgave, eleverne der bor og arbejder på Tinnetgaard. På Tinnetgaard har vi godt 35 medarbejdere med meget forskellige fagbaggrunde, hvoraf flere har forskellige uddannelser bag sig. Det tilstræbes, at personalet har et bredt og alsidigt erfaringsgrundlag indenfor det pædagogiske, psykologiske, sundhedsfaglige, håndværksfaglige og landbrugsfaglige område, da Tinnetgaards kerneydelse er botræningSTU, beskyttet beskæftigelse, erhvervstræning og uddannelsestræning. På Tinnetgaard arbejder der derfor tømrere, socialrådgivere, en sygeplejerske, landmænd, økonomimedarbejder, pædagoger, pedeller, snedker, fysioterapeut, psykolog, marketingmedarbejder, blomsterdekoratør, lærer, gartner, mekaniker, en konsulent og en kok, samt ufaglærte pædagogmedhjælpere. Tinnetgaards medarbejdergruppe består dermed af en bred vifte af fagprofessionelle, som kommer fra forskellige arbejdstraditioner, både erhvervsuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannede.

Vi tror på, at en stor tværfaglighed i personalegruppen, er det der er med til at skabe de bedste forudsætninger for elevernes udvikling og trivsel. Tinnetgaard arbejder og underviser ud fra en helhedsorienteret indsats. Vi ser det som den bedste metode til at støtte de unge med særlige behov på. Da der arbejdes ud fra en filosofi om helhed og gennemgående rollemodeller, er de fleste medarbejdere ansat til både at varetage uddannelsesformål og botræningsformål. Dagligdagen på Tinnetgaard er således en blanding af uddannelse, rettet direkte mod at komme i arbejde, og botræning, som gør eleverne i stand til at klare sig selv.

Efteruddannelse af personalet foregår løbende, eksempelvis via kurser i Landsforeningen Ligeværd, i LOS-regi eller andre relevante kurser. Ligeledes laves der erfaringsudveksling med andre uddannelsessteder, efterskoler og specialskoler, som arbejder med samme målgruppe, som på Tinnetgaard. Endvidere er der fast planlagt faglig supervision, intern undervisning og uddannelse samt mulighed for personlig supervision.