Medarbejdere

Medarbejdere på Tinnetgaard Bo – og Erhvervsskole

På Tinnetgaard har vi godt 35 medarbejdere med meget forskellige fagbaggrunde. De er fordelt på pædagoger, sygeplejerske, lærer, håndværkere, landmænd, socialrådgivere, administrativt personale, psykolog.

Tinnetgaard arbejder og underviser ud fra en helhedsorienteret indsats. Vi ser det som den bedste metode til at støtte de svagtstillede unge på. Personalegruppen er bredt sammensat. Det tilstræbes, at personalet har et bredt og alsidigt erfaringsgrundlag indenfor det pædagogiske og det håndværksfaglige og landbrugsfaglige område, da Tinnetgaards kerneydelse er botræningSTU, erhvervstræning og uddannelsestræning.

Da der arbejdes ud fra en filosofi om helhed og gennemgående rollemodeller, er de fleste medarbejdere ansat til både at varetage uddannelsesformål og botræningsformål. Dagligdagen på Tinnetgaard er således en blanding af uddannelse, rettet direkte mod at komme i arbejde, og botræning, som gør elverne i stand til at klare sig selv.

Efteruddannelse af personalet foregår løbende, eksempelvis via kurser i Landsforeningen Ligeværd, i LOS-regi eller andre relevante kurser. Ligeledes laves der erfaringsudveksling med andre uddannelsessteder, efterskoler og specialskoler, som arbejder med samme målgruppe, som på Tinnetgaard. Endvidere er der fast planlagt faglig supervision, intern undervisning og uddannelse samt mulighed for personlig supervision.