Skoletilbud

Skoletilbuddet på Tinnetgaard

Tinnetgaard har egen intern skole, som er et skoletilbud, der udbyder individuel tilrettelagt hensynstagende undervisning. 

Tinnetgaard har indgået et samarbejde med Give Uddannelsescenter. Her er der mulighed for ordblindeundervisning og FVU (forberedende voksenundervisning)

Denne undervisning kombineres med Tinnetgaards faglærere, som underviser i forskellige kurser og fagemner og temaer.

Der  undervises i kompenserende og hensynstagende boglig undervisning i vores skolestue på Vongegaard.

Elektroniske hjælpemidler indgår som en naturlig del af undervisningen og der undervises i brugen af de tekniske, elektroniske hjælpemidler, der er tilgængelige for bogligt svage.

Tinnetgaards skoletilbud tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og niveau, og målet er at finde den læringsstil, som er den rigtige for den enkelte.

Der undervises i små hold, der svinger fra eneundervisning til syv personer pr. hold.

Det er et meget bevidst valg, at Tinnetgaard har etableret dette skoletilbud, da mange af vores elever har stor motivation for at fastholde og udbygge deres boglige kompetencer, men det er helt afgørende for dem, at det sker i trygge og kendte rammer med et personale, som de har tillid til.

Alle kurser og undervisningstilbud og fag er aldrig over otte ugers længde. Det betyder, at der hver 2. måned udbydes nye fag, kurser og tilbud, som eleverne kan vælge.

I skolestuen og på Give uddannelsescenter kan det ugentlige timetal fra elev til elev svinge fra to timer til ca. 15 timer om ugen.

Skoledelen er et tilbud og et forsøg på at motivere til boglig indlæring i kendte og trygge rammer.