Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole | Hammervej 28 | 7173 Vonge | Telefon 76 70 91 91 | info@tinnetgaard.dk

Skoletilbuddet på Tinnetgaard

Tinnetgaard har egen intern skole, som er et skoletilbud, der udbyder individuel tilrettelagt hensynstagende undervisning. 

Tinnetgaard har indgået et samarbejde med Give Uddannelsescenter. Her er der mulighed for ordblindeundervisning og FVU (forberedende voksenundervisning)

Denne undervisning kombineres med Tinnetgaards faglærere, som underviser i forskellige kurser og fagemner og temaer.

Der  undervises i kompenserende og hensynstagende boglig undervisning i vores skolestue på Vongegaard.

EDB og elektroniske hjælpemidler indgår som en naturlig del af undervisningen, og der undervises i brugen af alle de tekniske, elektroniske hjælpemidler, der er tilgængelige for bogligt svage.

Tinnetgaards skoletilbud tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, ønsker og niveau, og målet er at finde den læringsstil, som er den rigtige for den enkelte elev.

Der undervises i små hold, der svinger fra eneundervisning til syv personer pr. hold.

Det er et meget bevidst valg, at Tinnetgaard har etableret dette skoletilbud, da mange af vores elever har stor motivation for at fastholde og udbygge deres boglige kompetencer, men det er helt afgørende for dem, at det sker i trygge og kendte rammer med et personale, som de har tillid til.

Alle kurser og undervisningstilbud og fag er aldrig over otte ugers længde. Det betyder, at der hver 2. måned udbydes nye fag, kurser og tilbud, som eleverne kan vælge.

I skolestuen og på Give uddannelsescenter kan det ugentlige timetal fra elev til elev svinge fra to timer til ca. 15 timer om ugen.

Skoledelen er et tilbud og et forsøg på at motivere til boglig indlæring i kendte og trygge rammer.

Luk menu
×
×

Kurv

Dette website bruger Cookies for at give dig en bedre oplevelse. Accepter ved at trykke på knappen "Accepter". Vælger du "Bloker cookies" vil visse dele af hjemmesiden ikke blive vist.

Tinnetgaards skoletilbud - individuel tilrettelagt undervisning