Værdigrundlag

Værdigrundlaget for Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole:

Værdigrundlaget på Tinnetgaard tager udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker og ressourcer og møder mennesket der, hvor de er! Vi ønsker et sted, hvor mennesker kan trække vejret, finde sig selv, få perspektiv på livet og opdage, at der er en verden, der venter på at give dem oplevelser, muligheder og erfaringer. Vi ønsker at arbejde i et gensidigt forpligtende fællesskab, der hviler på tolerance, tillid, ansvarlighed, engagement, respekt og gensidige krav til hinanden. Vi er alle, såvel elever som personale, bidragsydere til dette fællesskab, med de ressourcer, vi hver især råder over.

Tinnetgaard vægter uddannelse og arbejde, som udvikler evnen til at bedømme sig selv, evnerne til at træffe et valg under hensynstagen til andre og opleve vigtigheden af et fællesskab. Vi ønsker at danne mennesker, så de ved, at der er brug for dem, at de er til nytte og har personlig værdi. I dagligdagen lægger vi vægt på en inspirerende arbejdskultur, hvor undervisning, arbejde og fritid bliver til en meningsfyldt helhed. Det giver mulighed for personlig og faglig udvikling. Tinnetgaards medarbejdere skal være omsorgsfulde og gode rollemodeller, som eleverne ønsker et samspil med. Eleven skal støttes i at udvikle robusthed, gå-på-mod, arbejdsidentitet, udholdenhed, faglighed gennem arbejde, strukturering og ansvar. Eleven skal opleve og erfare nytten ved at holde ud og samtidig erfare glæden ved, at modgang kan overvindes.

Menneskesyn:

Tinnetgaards menneskesyn er, at ethvert menneske er unikt og rummer talenter og udviklingsmuligheder. Vi vil ikke kun se på begrænsninger, men derimod se på ressourcerne og udvikle disse.

Vi udvikler os livet igennem og er dybt afhængige af det fællesskab, vi er en del af. Det er i samspillet mellem den enkelte og fællesskabet, at dannelsen kan udfolde/udvikle sig. Derfor skal Tinnetgaard være et frirum med krav, hvor eleven kan få mere mod på livet, styrke selvværdet, opbygge styrke og selvtillid samt indsigt og forståelse. Tinnetgaard arbejder for, at alle mennesker har retten til at tilegne sig faglige, sociale og personlige kompetencer, og lære at kunne træffe kvalificerede valg.

Alle mennesker har retten til at opleve, at de er unikke og alle mennesker har krav på at få kærlighed, omsorg, kontakt, sociale kompetencer, opdragelse, stabilitet, uddannelse og udvikling. Tinnetgaard er et bo- og uddannelsestilbud, som kæmper for at fremme ligeværdighed i alle livets forhold for borgere med særlige behov. Alle mennesker har ret til respektfuldhed og værdig behandling og ret til støtte, vejledning og undervisning.