Priser

Priser Tinnetgaard

Tinnetgaard er godkendt af Socialtilsyn Syd, og gældende takster kan findes på Tilbudsportalen.

Det er også muligt at ringe til Tinnetgaards kontor på 7670 9191 for at få oplyst priser.

Der fremsendes faktura til handle- og betalingskommune hver måned. Fakturaen er delt op på beløb efter Serviceloven og Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik, for at kommunen kan hjemtage refusion. Betalingen er forud. Betalingsfrist er senest d. 23. i måneden forud. Der tilskrives rykkergebyr og renter efter gældende regler.

Det er en forudsætning, at der udarbejdes en helhedsorienteret samarbejdsaftale mellem Tinnetgaard og henvisningskommunen, der underskrives af begge parter.

For opholdet betales en månedlig grundydelse. Der betales ekstra for særlig indsats.

Hvis en ung har psykosociale vanskeligheder, der ligger ud over det, der ressourcemæssigt kan rummes inden for standardtaksten, indgås der særlige aftaler om indsatsen med betalingskommunen, den unge og Tinnetgaard.

Som det fremgår, er et ophold på Tinnetgaard et helhedspædagogisk tilbud, der består af såvel botræningsforløb som særligt tilrettelagte uddannelses- og arbejdsforløb. Den personlige social støtte og træning, der vedrører botræningsforløbet, er omfattet af Serviceloven og dermed af godkendelsesproceduren i henhold til § 107 og Tilbudsportalen.

Arbejds- og uddannelsesdelen hører under aktivloven som revalideringsinitiativer.

Eleven:
Den unge skal selv medbringe det nødvendige indbo for at møblere sit værelse. På værelset er der et skab.

Den unge betaler kr. 1275,- i husleje og kr. 1500,- til kost om måneden (priser pr. 01.01.2015). Den unges forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp som udeboende, revalideringsydelse eller pension efter gældende regler.