Standardfortrydelsesformular

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:
Tinnetgaard.dk
Hammervej 28
7173 Vonge
E-mail: info@tinnetgaard.dk
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min
købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
  
_______________________________________________________________________________________________
  
Bestilt den: ______________________________          Modtaget den:  _______________________________
  
Forbrugerens navn: ___________________________________________________________________________
  
Forbrugerens adresse:___________________________________________________________________________
  
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir): ________________________________________________________________
  
Dato:  __________________________